Domenii de acțiune

 • Politica externă

  Politica externă

  UE menține relații diplomatice cu aproape toate țările din lume. A încheiat parteneriate strategice cu principalii actori internaționali, colaborează intens cu țările emergente și a semnat acorduri bilaterale de asociere cu mai multe țări vecine.

 • Politica europeană de vecinătate

  Politica europeană de vecinătate

  Politica europeană de vecinătate (PEV) are scopul de a stabiliza regiunea din punct de vedere politic, economic și al securității. Stabilitatea UE se bazează pe democrație, respectarea drepturilor omului și statul de drept, valori universale pentru care PEV va continua să pledeze.

 • Cooperare internațională și dezvoltare

  Cooperare internațională și dezvoltare

  Prin politica sa de cooperare pentru dezvoltare, UE contribuie la reducerea sărăciei în lume și la dezvoltarea durabilă pe toate planurile – economic, social, de mediu. În același timp, promovează democrația, statul de drept, buna guvernanță și respectarea drepturilor omului.

 • Ajutor umanitar și protecție civilă

  Ajutor umanitar și protecție civilă

  UE acordă ajutor umanitar în funcție de nevoile populației afectate de dezastre, în special ale persoanelor cele mai vulnerabile. În caz de catastrofe, oriunde în lume, UE coordonează asistența acordată de statele membre în domeniul protecției civile.

 • Politica comercială

  Politica comercială

  Prin politica sa comercială, UE stabilește o direcție pentru comerț și investiții în interiorul și în afara UE. Pentru că influențează direct viețile cetățenilor, politica este elaborată în urma consultării acestora și reflectă, astfel, valorile și interesele societății europene în ansamblul său. UE își propune să ajute întreprinderile să valorifice oportunitățile de la nivel mondial și să stimuleze creșterea economică, ocuparea forței de muncă, investițiile și competitivitatea în UE.

 • Securitate și apărare

  Securitate și apărare

  Politica de securitate și apărare comună are scopul de a ajuta UE să prevină și să gestioneze mai bine crizele, prin dezvoltarea capabilităților civile și militare.

 • Extinderea UE

  Extinderea UE

  O investiție în pace, securitate și stabilitate în Europa: perspectiva aderării la UE are un puternic efect de transformare asupra țărilor vizate, generând schimbări democratice, politice, economice și societale pozitive.

Noutăți

Context

Criza politică din Ucraina, situația din Siria și tulburările din Orientul Mijlociu au evidențiat faptul că UE are nevoie de o politică externă comună mai puternică. UE își exercită influența prin mijloace pașnice precum politica comercială și ajutorul pentru dezvoltare, coordonate de Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Federica Mogherini.

În afară de aceste mijloace, guvernele naționale care doresc își pot reuni capacitățile de apărare, pentru a participa la misiuni comune ale UE, precum și pentru a evita duplicarea programelor și pentru a economisi bani.

Pe lângă instrumentele de politică externă, Comisia Europeană folosește instrumente de ajutor umanitar și de protecție civilă pentru a veni în sprijinul celor mai vulnerabile persoane afectate de dezastre naturale sau antropice.