Policy areas

Background

De politieke crisis in Oekraïne, de situatie in Syrië en de onrust in het Midden-Oosten hebben duidelijk gemaakt dat de Unie behoefte heeft aan een krachtiger gemeenschappelijk buitenlands beleid. De EU kan op allerlei manieren haar "soft power" gebruiken, bijvoorbeeld via haar handelsbeleid en ontwikkelingshulp, en de coördinatie daarvan is in handen van Federica Mogherini, de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor het buitenlands en veiligheidsbeleid.

Los van dit beleid moeten EU-landen die dat willen, ook hun defensiemiddelen kunnen bundelen om samen deel te nemen aan EU-missies. Zo vermijden we dubbel werk en sparen we geld uit.

Verder blijft de Commissie zich onverminderd inzetten om bij natuurrampen en in andere noodsituaties de meest kwetsbaren te helpen. De EU kan daarvoor in de praktijk haar instrumenten voor humanitaire hulp en civiele bescherming inzetten.

Stukken