Policy areas

Background

Il-kriżi politika fl-Ukrajna, is-sitwazzjoni fis-Sirja u t-taqlib fil-Lvant Nofsani għamluha ċara li l-UE għandha bżonn politika barranija komuni aktar b’saħħitha. L-UE għandha firxa wiesgħa ta’ strumenti ta’ “setgħa ta' persważjoni” – fosthom politika kummerċjali u għajnuna għall-iżvilupp, ikkoordinati mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà Federica Mogherini.

Lil hinn minn dawn l-istrumenti, il-gvernijiet nazzjonali li jixtiequ jagħmlu hekk jistgħu jiġbru flimkien il-kapaċitajiet tagħhom tad-difiża sabiex ikunu jistgħu jipparteċipaw f’missjonijiet konġunti tal-UE, biex jevitaw id-duplikazzjoni ta’ programmi u jiffrankaw il-flus.

Apparti l-istrumenti tal-politika barranija, il-Kummissjoni Ewropea hija impenjata li tipprovdi għajnuna ta' sokkors lill-persuni l-aktar vulnerabbli li jisfaw maqbuda f’diżastri naturali jew ikkawżati mill-bniedem. L-għajnuna tiġi pprovduta permezz tal-istrumenti tagħha għall-għajnuna umanitarja u l-protezzjoni ċivili.