Policy areas

Background

Politiskā krīze Ukrainā, stāvoklis Sīrijā un nemieri Tuvajos Austrumos ir skaidri parādījuši, ka ES ir vajadzīga spēcīgāka kopīgā ārpolitika. Eiropas rīcībā ir plašs "maigās varas" instrumentu klāsts — to vidū tirdzniecības politika un palīdzība attīstības jomā, — ko koordinē Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos Federika Mogerīni.

Papildus šiem instrumentiem tām valstu valdībām, kuras to vēlas, vajadzētu apvienot arī savas aizsardzības spējas, tādējādi gūstot iespēju piedalīties kopīgās ES misijās, kā arī izvairīties no programmu darbību pārklāšanās un taupīt līdzekļus.

Eiropas Komisija ne vien izmanto ārpolitikas instrumentus, bet ir arī apņēmusies sniegt neatliekamo palīdzību mazaizsargātām sabiedrības grupām, ko skārusi dabas vai cilvēka izraisīta katastrofa. Palīdzība tiek sniegta ar humanitārās palīdzības vai civilās aizsardzības līdzekļiem.

Dokumenti