Policy areas

Background

Dėl Ukrainos politinės krizės, padėties Sirijoje, neramumų Artimuosiuose Rytuose tapo aišku, kad ES reikia stipresnės bendros užsienio politikos. ES turi įvairių švelniosios galios priemonių, įskaitant prekybos politiką ir paramą vystymuisi, kurias koordinuoja Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai Federica Mogherini.

Be to, nacionalinės vyriausybės, kurios to pageidauja, turėtų taip pat sutelkti savo gynybos pajėgumus, kad galėtų dalyvauti bendrose ES misijose. Taip būtų išvengta programų dubliavimosi ir sutaupyta lėšų.

Be užsienio politikos priemonių, Europos Komisija yra įsipareigojusi teikti pagalbą pažeidžiamiausiems žmonėms, nukentėjusiems nuo gaivalinių arba žmogaus sukeltų nelaimių. Pagalba teikiama naudojantis humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos priemonėmis.

Dokumentai