Érintett szakpolitikai területek

 • Külpolitika

  Külpolitika

  Az EU diplomáciai kapcsolatokat ápol a világ majdnem minden államával. Stratégiai partnerség fűzi a kulcsfontosságú nemzetközi szereplőkhöz, szoros kapcsolatot tart fenn a feltörekvő hatalmakkal, és számos környező állammal kötött kétoldalú társulási megállapodást.

 • Európai szomszédságpolitika

  Európai szomszédságpolitika

  Az EU szomszédságpolitikájának középpontjában a térség politikai, gazdasági és biztonsági helyzetének megszilárdítása áll. Az EU stabilitása a demokrácián, az emberi jogokon és a jogállamiságon alapul. Az uniós szomszédságpolitika ezen egyetemes értékek szolgálatában áll.

 • Nemzetközi együttműködés és fejlesztés

  Nemzetközi együttműködés és fejlesztés

  Fejlesztési együttműködési politikája révén az EU hozzájárul a szegénység visszaszorításához világszerte, előmozdítja a fenntartható gazdasági, társadalmi és környezeti fejlődést, valamint a demokrácia, a jogállamiság és a jó kormányzás térnyerését, illetve az emberi jogok fokozott érvényesülését.

 • Humanitárius segítségnyújtás és polgári védelem

  Humanitárius segítségnyújtás és polgári védelem

  Az EU szükségletekhez igazított humanitárius segítséget nyújt a rászorulóknak – különös tekintettel a legkiszolgáltatottabbakra –, és katasztrófák idején polgári védelmet biztosít a világ különböző részein.

 • Kereskedelempolitika

  Kereskedelempolitika

  Az EU kereskedelempolitikája központi szerepet játszik az Unió és partnerei közötti kétirányú kereskedelem és beruházások élénkítésében. A kereskedelempolitikát, mely az EU lakosainak szolgálatában áll, az európai polgárok közreműködésével alakítjuk, hogy az elfogadott intézkedések tükrözzék közös érdekeinket és társadalmi értékeinket. Az EU segíti a vállalkozásokat abban, hogy a lehető legjobban ki tudják aknázni a globális kereskedelemben rejlő lehetőségeket, és arra törekszik, hogy ösztönözze a növekedést, a munkahelyteremtést, a versenyképességet és a beruházásokat a tagállamokban.

 • Biztonság és védelem

  Biztonság és védelem

  Közös biztonság- és védelempolitikája révén az EU fejleszti a polgári és katonai képességeit abból a célból, hogy jobban elejét tudja venni a válságoknak, és hogy jobban fel tudjon lépni velük szemben.

 • Az EU bővítése

  Az EU bővítése

  Az EU bővítési politikája befektetés az európai békébe, biztonságba és stabilitásba. Az uniós tagság jövőbeli lehetősége erőteljes hatást gyakorol az érintett országokra: katalizátorként segíti, hogy az átalakulás útjára lépjenek, és területükön pozitív demokratikus, politikai, gazdasági és társadalmi változások menjenek végbe.

Aktualitások

Háttér-információk

Az ukrajnai politikai válság, a szíriai helyzet és a közel-keleti feszültségek egyértelművé tették, hogy az Európai Uniónak erőteljesebb közös külpolitikát kell folytatnia. Ehhez az Uniónak számos „puha” hatalmi eszköz áll a rendelkezésére, többek között a kereskedelempolitika és a fejlesztési támogatás terén. Az eszközök összehangolt alkalmazásáról Federica Mogherini, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője hivatott gondoskodni.

Az említett eszközökön kívül a tagállamok előtt nyitva áll a lehetőség, hogy – ha akarják – védelmi kapacitásaikat összevonják. Így képessé válnak arra, hogy közös uniós missziókban vegyenek részt, továbbá pénzt takaríthatnak meg, és megelőzhetik, hogy egymással párhuzamosan hasonló jellegű programokat működtessenek.

Az Európai Bizottság a fentieken túlmenően elkötelezett aziránt, hogy vészhelyzetben segítse a természeti vagy az ember okozta katasztrófák kárvallottjait. Vállalt kötelezettségének a humanitárius segítségnyújtás és a polgári védelem terén rendelkezésre álló eszközök alkalmazása révén tesz eleget.