Policy areas

Background

Is léir ón ngéarchéim san Úcráin, ón staid sa tSiria agus ón gcorraíl shibhialta sa Mheánoirthear go bhfuil gá ag an Aontas Eorpach le comhbheartas eachtrach níos láidre. Tá réimse leathan d'uirlisí 'cumhachta boige' ag an Aontas – lena n-áirítear an beartas trádála agus an cúnamh forbraíochta, atá á gcomhordú ag Federica Mogherini, Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála.

Anuas air sin, ba cheart do na rialtais náisiúnta sin ar mian leo é a dhéanamh a n-acmhainní cosanta a chur le chéile freisin, sa chaoi go mbeidh siad in ann páirt a ghlacadh i misin chomhpháirteacha an Aontais – chomh maith le dúbailt clár a sheachaint agus airgead a shábháil.

Cé is moite de na huirlisí beartais eachtraigh, tá an Coimisiún Eorpach tiomanta do chabhair faoisimh a thabhairt do na daoine is goilliúnaí atá buailte ag tubaistí nádúrtha nó de dhéantús an duine. Cuirtear cúnamh ar fáil trí úsáid a bhaint as uirlisí daonnúla agus cosanta sibhialta an Aontais.

Cáipéisí