Politiikan alat

 • Ulkopolitiikka

  Ulkopolitiikka

  EU:lla on diplomaattisuhteet lähes kaikkiin maailman valtioihin. Se on solminut strategisia kumppanuuksia keskeisten kansainvälisten toimijoiden kanssa, ja se ylläpitää tiiviitä yhteyksiä nopeasti kehittyviin maihin kaikkialla maailmassa. Monien lähialueilla sijaitsevien valtioiden kanssa EU on tehnyt kahdenvälisiä assosiaatiosopimuksia.

 • Euroopan naapuruuspolitiikka

  Euroopan naapuruuspolitiikka

  Euroopan naapuruuspolitiikan tavoitteena on lähialueiden poliittinen ja taloudellinen vakauttaminen sekä turvallisuuden lisääminen. EU:n oma vakaus perustuu demokratiaan, ihmisoikeuksiin ja oikeusvaltioperiaatteeseen, ja näitä arvoja se korostaa myös naapuruuspolitiikassaan.

 • Kansainvälinen yhteistyö ja kehitysasiat

  Kansainvälinen yhteistyö ja kehitysasiat

  Kehitysyhteistyöpolitiikkansa avulla EU vähentää köyhyyttä ja vahvistaa talouden, yhteiskunnan ja ympäristön kannalta kestävää kehitystä. Lisäksi se edistää demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta, hyvää hallintotapaa ja ihmisoikeuksien kunnioittamista.

 • Humanitaarinen apu ja pelastuspalvelu

  Humanitaarinen apu ja pelastuspalvelu

  EU antaa tarveperusteista humanitaarista apua etenkin haavoittuvimmassa asemassa oleville katastrofien uhreille ja koordinoi eurooppalaista pelastuspalveluapua kriisitilanteissa eri puolilla maailmaa.

 • Kauppapolitiikka

  Kauppapolitiikka

  EU ohjaa kauppapolitiikkansa avulla kaupankäyntiä ja investointeja EU:ssa ja sen ulkopuolella. Kauppapolitiikalla on huomattava vaikutus ihmisten arkeen, ja siksi sen laadinnassa kuullaan kansalaisia ja otetaan huomioon yhteiskunnalliset arvot ja yhteinen etu. EU auttaa liikeyrityksiä hyödyntämään maailmakaupan mahdollisuuksia ja pyrkii edistämään kasvua, työllisyyttä, kilpailukykyä ja investointeja EU:n alueella.

 • Turvallisuus ja puolustus

  Turvallisuus ja puolustus

  EU:n yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan tavoitteena on kehittää EU:n siviili- ja sotilasvoimavaroja, jotta sen kyky ehkäistä ja hallita kriisejä vahvistuu.

 • EU:n laajentuminen

  EU:n laajentuminen

  EU:n laajentumispolitiikka edistää rauhaa, turvallisuutta ja vakautta Euroopassa. Halu liittyä EU:hun on jäsenyyttä hakeville maille voimakas myönteinen kimmoke tehdä demokraattisia, poliittisia, taloudellisia ja yhteiskunnallisia uudistuksia.

Ajankohtaista

Taustaa

Ukrainan poliittinen kriisi, Syyrian tilanne ja Lähi-idän levottomuudet ovat osoittaneet, että EU tarvitsee vahvempaa ulkopolitiikkaa. EU:lla on monia "pehmeän vallankäytön" välineitä, kuten kauppapolitiikka ja kehitysapu, joita EU:n ulkoasiainedustaja Federica Mogherini koordinoi.

Tämän lisäksi EU-maat voivat halutessaan yhdistää puolustusvalmiutensa, jolloin ne voivat tarvittaessa osallistua EU:n yhteisiin toimiin kriisialueilla. Näin voidaan myös välttää ohjelmien päällekkäisyys ja säästää rahaa.

Ulkopoliittisten välineiden lisäksi Euroopan komissio on sitoutunut antamaan hätäapua heikoimmassa asemassa oleville luonnonkatastrofien ja ihmisen aiheuttamien kriisien keskellä. Tällöin käytetään humanitaarisen työn ja pelastuspalvelun eri välineitä.