Policy areas

Background

Ukraina poliitiline kriis, olukord Süürias ja Lähis-Ida rahutused on selgelt näidanud, et EL vajab tugevamat ühist välispoliitikat. ELil on erinevaid leebemaid vahendeid, sealhulgas ka kaubanduspoliitika ja arenguabi, mille koordineerimine on liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini ülesanne.

Lisaks nendele vahenditele võivad need liikmesriigid, kes seda soovivad, oma kaitsevõimekuse ühendada. See võimaldab neil osaleda ELi ühismissioonidel, nii selleks, et hoida ära programmide dubleerimine, kui ka selleks, et säästa raha.

Välispoliitika vahendite kõrvalt on Euroopa Komisjon võtnud kohustuseks anda hädaabi loodus- või inimtegevusest põhjustatud õnnetuste kõige haavatavamatele ohvritele. Abi antakse humanitaarabi- ja kodanikukaitsevahendite kaudu.

Dokumendid