Policy areas

Background

Den politiske krise i Ukraine, situationen i Syrien og uroen i Mellemøsten har gjort det klart, at EU har brug for en stærkere fælles udenrigspolitik. EU har en lang række "bløde magtmidler", herunder handelspolitik og udviklingsbistand, som koordineres af Federica Mogherini, EU's højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Ud over disse værktøjer skal de nationale regeringer, der ønsker det, også have mulighed for at sammenlægge deres forsvarskapacitet og deltage i fælles EU-missioner – og dermed samtidig undgå dobbeltarbejde og spare penge.

Foruden at anvende de udenrigspolitiske værktøjer er Europa-Kommissionen opsat på at yde nødhjælp til de mest udsatte personer, der er berørt af natur- eller menneskeskabte katastrofer. Hjælpen ydes via instrumenterne for humanitær bistand og civilbeskyttelse.

 

 

Dokumenter