Politikområder

 • Udenrigspolitik

  Udenrigspolitik

  EU har diplomatiske forbindelser med næsten alle verdens lande. Det har strategiske partnerskaber med vigtige internationale aktører, samarbejder tæt med vækstlande over hele verden og har underskrevet bilaterale associeringsaftaler med en række omkringliggende stater.

 • Den europæiske naboskabspolitik

  Den europæiske naboskabspolitik

  Vi skal fokusere på at stabilisere regionen både politisk, økonomisk og sikkerhedsmæssigt. EU's egen stabilitet bygger på demokrati, menneskerettigheder og retsstatsprincippet, og EU skal fortsat med sin politik kæmpe for, at disse universelle værdier bliver respekteret.

 • Internationalt samarbejde og udvikling

  Internationalt samarbejde og udvikling

  Via sin politik for udviklingssamarbejde medvirker EU til at nedbringe fattigdommen i verden og sikre en bæredygtig økonomisk, social og miljømæssig udvikling. Politikken fremmer desuden demokrati, retsstatsprincippet, god regeringsførelse og respekten for menneskerettighederne.

 • Humanitær bistand og civilbeskyttelse

  Humanitær bistand og civilbeskyttelse

  EU yder behovsbaseret humanitær bistand, primært til de mest sårbare ofre, og koordinerer den europæiske civilbeskyttelsesbistand under katastrofer i hele verden.

 • Handelspolitik

  Handelspolitik

  EU's handelspolitik sætter kursen for handel og investeringer både inden for og uden for Europa. Den påvirker EU's borgere og tager udgangspunkt i deres ønsker og holdninger, fordi den skal afspejle EU-samfundets værdier og interesser som helhed. EU hjælper virksomhederne med at få det optimale ud af de globale muligheder og har som mål at sætte skub i væksten, jobskabelsen, konkurrenceevnen og investeringerne i Europa.

 • Sikkerhed og forsvar

  Sikkerhed og forsvar

  Den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik har til formål at styrke EU's evne til at forebygge og styre kriser via udviklingen af den civile og militære kapacitet.

 • EU-udvidelsen

  EU-udvidelsen

  Udvidelsen af EU er en investering i fred, sikkerhed og stabilitet i Europa, for udsigten til EU-medlemskab har en stærkt transformerede virkning på de lande, der arbejder hen imod dette mål. Denne proces medfører demokratisering og positive politiske, økonomiske og samfundsmæssige ændringer.

Seneste

Baggrund

Den politiske krise i Ukraine, situationen i Syrien og uroen i Mellemøsten har gjort det klart, at EU har brug for en stærkere fælles udenrigspolitik. EU har en lang række "bløde magtmidler", herunder handelspolitik og udviklingsbistand, som koordineres af Federica Mogherini, EU's højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Ud over disse værktøjer skal de nationale regeringer, der ønsker det, også have mulighed for at sammenlægge deres forsvarskapacitet og deltage i fælles EU-missioner – og dermed samtidig undgå dobbeltarbejde og spare penge.

Foruden at anvende de udenrigspolitiske værktøjer er Europa-Kommissionen opsat på at yde nødhjælp til de mest udsatte personer, der er berørt af natur- eller menneskeskabte katastrofer. Hjælpen ydes via instrumenterne for humanitær bistand og civilbeskyttelse.