Policy areas

Background

Politická krize na Ukrajině a nepokoje v Sýrii jasně ukázaly, že EU potřebuje silnější společnou zahraniční politiku. EU disponuje celou řadou nenásilných nástrojů zahraniční politiky, k nimž patří například obchodní politika a rozvojová pomoc, kterou v současné době koordinuje Federica Mogheriniová, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Kromě toho, vlády těch členských zemí, které chtějí spojit také své obranné kapacity, by tak měly mít možnost učinit a účastnit se společných misí EU. Je to v zájmu finančních úspor a lze tak zamezit tomu, aby se vícero programů zbytečně soustředilo na stejnou věc.

Kromě nástrojů zahraniční politiky je Evropská komise odhodlána poskytovat humanitární pomoc nejzranitelnějším skupinám obyvatelstva zasaženým přírodními nebo člověkem způsobenými katastrofami. Pomoc je poskytována prostřednictvím nástrojů humanitární pomoci a civilní ochrany.

Dokumenty