Области на политиката

 • Външна политика

  Външна политика

  ЕС поддържа дипломатически отношения с почти всички страни в света. Той е сключил стратегически партньорства с основни международни участници, поддържа тесни връзки с нововъзникващите сили в целия свят и е подписал двустранни споразумения за асоцииране с редица съседни държави.

 • Европейска политика за съседство

  Европейска политика за съседство

  Тя се съсредоточава върху стабилизирането на региона в политически и икономически аспект, както и в областта на сигурността. Стабилността на самия ЕС се основава на демокрацията, правата на човека и върховенството на закона и политиката на Съюза ще продължи да се застъпва за тези всеобщи ценности.

 • Международно сътрудничество и развитие

  Международно сътрудничество и развитие

  Чрез своята политика на сътрудничество за развитие ЕС допринася за намаляване на бедността в света и за осигуряване на устойчиво икономическо, социално и екологично развитие, а също така насърчава демокрацията, върховенството на закона, доброто управление и зачитането на правата на човека.

 • Хуманитарна помощ, гражданска защита

  Хуманитарна помощ, гражданска защита

  ЕС предоставя съобразена с нуждите хуманитарна помощ, като обръща особено внимание на най-уязвимите жертви, и координира помощта по линия на европейската гражданска защита при бедствия по света.

 • Търговска политика

  Търговска политика

  Чрез търговската политика на ЕС се определя насоката за търговията и инвестициите във и извън ЕС. Тя засяга гражданите на ЕС и се изготвя с тяхно участие, така че да отразява ценностите и интересите на обществото в Съюза като цяло. ЕС помага на предприятията да се възползват максимално от възможностите в световен мащаб, като целта му е да стимулира растежа, заетостта, конкурентоспособността и инвестициите в ЕС.

 • Сигурност и отбрана

  Сигурност и отбрана

  Целта на европейската обща политика за сигурност и отбрана е укрепване на способността на ЕС да предотвратява и управлява кризи чрез развитие на гражданския и военния капацитет.

 • Разширяване на ЕС

  Разширяване на ЕС

  Инвестиция в мир, сигурност и стабилност в Европа: перспективата за членство в ЕС има мощен преобразяващ ефект върху страните в процес на присъединяване, като води до положителни демократични, политически, икономически и социални промени.

Новости

Контекст

От политическата криза в Украйна, положението в Сирия и размириците в Близкия изток стана ясно, че ЕС се нуждае от по-силна обща външна политика. ЕС разполага с широк набор от „меки“ средства за влияние — включително търговската политика и помощта за развитие, координирани от Федерика Могерини, върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Извън тези инструменти държавите, които желаят, могат също така да обединят своя отбранителен капацитет, което ще им даде възможност да участват в съвместни мисии на ЕС, както и да избегнат дублирането на програми и да спестят средства.

Редом с инструменти на външната политика Европейската комисия има ангажимент да предоставя помощ на най-уязвимите, които са сполетени от природни или предизвикани от човека бедствия. Помощта се предоставя чрез инструментите за хуманитарна помощ и гражданска защита на Комисията.