Policy areas

Background

От политическата криза в Украйна, положението в Сирия и размириците в Близкия изток стана ясно, че ЕС се нуждае от по-силна обща външна политика. ЕС разполага с широк набор от „меки“ средства за влияние — включително търговската политика и помощта за развитие, координирани от Федерика Могерини, върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Извън тези инструменти държавите, които желаят, могат също така да обединят своя отбранителен капацитет, което ще им даде възможност да участват в съвместни мисии на ЕС, както и да избегнат дублирането на програми и да спестят средства.

Редом с инструменти на външната политика Европейската комисия има ангажимент да предоставя помощ на най-уязвимите, които са сполетени от природни или предизвикани от човека бедствия. Помощта се предоставя чрез инструментите за хуманитарна помощ и гражданска защита на Комисията.