Správa o stave Únie 2018

Správa o stave Únie 2018

V roku 2018 predseda Juncker vyzval na vytvorenie suverénnejšej Európy, ktorá umožní svojim národom stať sa globálnymi hráčmi. Vo svojom prejave takisto predstavil návrhy na rok 2019 v oblasti migrácie, kybernetickej bezpečnosti a zahraničnej politiky, ktoré môžu priniesť pozitívne výsledky pre občanov v rámci príprav na voľby do Európskeho parlamentu.

Správa o stave Únie 2017

Správa o stave Únie 2017

In 2017, President Juncker's speech struck a positive tone, noting that Europe has the wind back in its sails. He looked to the future in the speech, proposing a roadmap for a more united, stronger and more democratic union. Initiatives were adopted by the Commission on trade, investment screening, cybersecurity, industry, data and democracy.

Stav Únie 2016

Stav Únie 2016

V roku 2016 oznámil predseda Juncker nové iniciatívy zamerané na investovanie do mladých ľudí, uchádzačov o zamestnanie a začínajúcich podnikov v Európe, ako aj na rozšírenie prístupu k internetu na verejných miestach a na zavedenie spravodlivejších právnych predpisov v oblasti autorských práv. Predstavil aj investičný plán pre Afriku a novú európsku pohraničnú a pobrežnú stráž.

State of the Union 2015

State of the Union 2015

In 2015, President Juncker's first State of the Union Address focused on major challenges included the emerging refugee crisis, the future of the euro, and foreign policy. President Juncker presented new proposals in the fields of migration, external action, and economic and fiscal policy.

Najdôležitejšie citáty

2018

Počas nasledujúcich mesiacov nepoľavíme v práci, aby naša nedokonalá Európska únia bola každým dňom dokonalejšia. (...) Tých 250 dní, ktoré nám zostávajú do európskych volieb, využijeme tak, aby sme našim občanom dokázali, že keď konáme spoločne, Európska únia dokáže dosahovať dobré výsledky, a že plní sľuby, ku ktorým sme sa zaviazali na začiatku tohto mandátu.

Geopolitika nám káže, že nadobro nadišiel čas pre európsku suverenitu. (...) Zdieľanie suverenity tam, kde je to potrebné, robí naše štáty a naše národy silnejšími.

Kto má rád Európu, musí mať rád národy, ktoré ju tvoria, a kto má rád svoj národ, musí mať rád Európu. Kým vlastenectvo je cnosť, obmedzený nacionalizmus je úmornou lžou a zhubným jedom.

2017

Do európskych plachiet znova duje priaznivý vietor. Otvára sa nám príležitosť, ktorá však nebude trvať večne. Nastal čas vybudovať jednotnejšiu, silnejšiu a demokratickejšiu Európu.

Európa sa rozprestiera od Viga po Varnu. Od Španielska po Bulharsko. Od východu po západ: obe časti Európy musia dýchať jednými pľúcami. Inak bude náš kontinent lapať po dychu.

Európa musí byť schopná konať rýchlejšie a rozhodnejšie a to isté platí aj pre hospodársku a menovú úniu (...). Začali sme s opravou strechy. Dokončiť ju však musíme teraz, keď svieti slnko, pokým ešte svieti.

2016

Môžeme byť jednotní aj v rozmanitosti. Veľké demokratické národy Európy sa nesmú podvoliť populistickým tendenciám. Európa sa nesmie prikrčiť pred terorizmom. Nie – členské štáty musia vytvárať Európu, ktorá bude ochrankyňou. A my, európske inštitúcie, im musíme pomáhať, aby uspeli.

Solidarita je spojivo, ktoré Úniu drží pohromade (...). Keď vypukli požiare v portugalských horách, talianske lietadlá hasili plamene. Keď záplavy spôsobili prerušenie dodávok elektrickej energie v Rumunsku, vďaka švédskym generátorom sa svetlá opäť rozsvietili. Keď na grécke pobrežia dorazili tisícky utečencov, prístrešie im poskytli slovenské stany.

Tolerancia nás nesmie obrať o bezpečnosť. Musíme mať prehľad o tom, kto prekračuje naše hranice (...). Vždy, keď niekto vstúpi do EÚ alebo z nej odíde, urobí sa záznam o tom, kedy, kde a prečo tak urobil.

2015

Naša Európska únia nie je v dobrom stave. V tejto Únii nie je dostatok Európy. A v tejto Únii nie je dostatok Únie. Toto musíme zmeniť. A musíme to zmeniť teraz.

Verím, že môžeme (a mali by sme) zohrávať svoju úlohu na svetovej scéne; nie kvôli našej vlastnej márnivosti, ale pretože máme čo ponúknuť. (...) Chcem Európu, ktorá je vodcom. Keď Európska únia drží spolu, môžeme zmeniť svet.

Vyháňanie lodí na šíre more, podpaľovanie utečeneckých táborov (...), to nie je Európa. Európa, to je pekár na ostrove Kos, ktorý rozdáva chlieb hladným a ustatým dušiam. Európa, to sú študenti v Mníchove a Passau, ktorí prinášajú oblečenie prichádzajúcim migrantom na vlakovú stanicu (...). Toto je Európa, v akej chcem žiť.