Orędzie o stanie Unii 2018

W 2018 r. przewodniczący Jean-Claude Juncker wezwał do bardziej suwerennej Europy, dzięki której jej narody będą mogły stać się partnerami na arenie międzynarodowej. W przemówieniu przedstawił propozycje na 2019 r. – dotyczące migracji, cyberbezpieczeństwa i polityki zagranicznej – które mogą przynieść korzyści obywatelom w okresie poprzedzającym wybory do Parlamentu Europejskiego.

Orędzie o stanie Unii w 2017 r.

Orędzie przewodniczącego Jean-Claude’a Junckera z 2017 r. miało pozytywny wydźwięk. Przewodniczący stwierdził w nim, że wiatr znów wieje w żagle Europy. Wybiegając myślami w przyszłość, zaproponował plan działania na rzecz bardziej zjednoczonej, silniejszej i bardziej demokratycznej Unii. Równolegle Komisja przyjęła inicjatywy dotyczące handlu, kontroli inwestycji, cyberbezpieczeństwa, przemysłu, ochrony danych i demokracji.

Orędzie o stanie Unii w 2016 r.

W orędziu z 2016 r. przewodniczący Juncker zapowiedział nowe inicjatywy mające na celu inwestowanie w młodych Europejczyków, osoby poszukujące pracy i startupy, a także rozszerzenie dostępu do internetu w miejscach publicznych oraz zagwarantowanie bardziej sprawiedliwych przepisów w zakresie praw autorskich. Przedstawił również plan inwestycyjny dla Afryki i nową Europejską Straż Graniczną i Przybrzeżną.

State of the Union 2015

In 2015, President Juncker's first State of the Union Address focused on major challenges included the emerging refugee crisis, the future of the euro, and foreign policy. President Juncker presented new proposals in the fields of migration, external action, and economic and fiscal policy.

Najważniejsze cytaty

2018

Będziemy kontynuować nasze wysiłki przez kolejne miesiące, aby z wciąż niedoskonałej Unii Europejskiej czynić co dnia Unię coraz bardziej doskonałą. (...) Wykorzystamy te 250 dni przed wyborami europejskimi, aby udowodnić naszym obywatelom, że kiedy działamy wspólnie, Unia potrafi osiągać wyznaczone cele oraz wywiązuje się ze zobowiązań, które przyjęliśmy na początku obecnej kadencji.

Geopolityka uczy nas, że przyszedł czas na europejską suwerenność. Dzielenie się suwerennością powinno wzmacniać każde nasze państwo narodowe i nasze narody.

Ci, którzy kochają Europę, muszą kochać narody, które ją tworzą; ci, którzy kochają swoją ojczyznę, powinni i mogą kochać Europę. Patriotyzm jest cnotą, ciasny nacjonalizm jest przytłaczającym kłamstwem i szkodliwą trucizną.

2017

Wiatr znów wieje w żagle Europy. Teraz okoliczności nam sprzyjają, lecz nie będą one trwać wiecznie. Teraz przyszedł czas, by budować bardziej zjednoczoną, silniejszą i bardziej demokratyczną Unię.

Europa rozciąga się od Vigo po Warnę. Od Hiszpanii po Bułgarię. Od Wschodu do Zachodu: Europa musi oddychać obydwoma płucami. W przeciwnym razie naszemu kontynentowi zabraknie powietrza.

Europa musi być w stanie działać szybciej i bardziej zdecydowanie – i dotyczy to również unii gospodarczej i walutowej. (...) Zaczęliśmy od naprawy dachu. Teraz jednak, póki okoliczności nam sprzyjają, musimy zająć się resztą.

2016

Możemy być zjednoczeni, nawet jeżeli jesteśmy tak różnorodni. Wielkie, demokratyczne narody Europy nie mogą ulec populizmowi. Europa nie może kulić się ze strachu przed terroryzmem. Nie – państwa członkowskie muszą budować Europę, która chroni. A instytucje europejskie muszą im pomóc spełnić tę obietnicę.

Solidarność jest spoiwem, które jednoczy naszą Unię. (...) Gdy w Portugalii płonęły wzgórza, płomienie gasiły włoskie samoloty. Gdy powodzie spowodowały przerwy w dostawach prądu w Rumunii, dzięki szwedzkim generatorom prądu zapalono ponownie światła. Gdy na wybrzeża Grecji docierały tysiące uchodźców, za schronienie posłużyły im słowackie namioty.

Tolerancja nie może być okazywana kosztem naszego bezpieczeństwa. Musimy wiedzieć, kto przekracza nasze granice. (...) Za każdym razem, gdy ktoś wjeżdża na terytorium UE lub je opuszcza, zarejestrowane zostanie, kiedy, gdzie i dlaczego miało to miejsce.

2015

Stan Unii Europejskiej nie jest dobry. Za mało jest Europy w Unii. Zbyt mało też Unii w Unii. Musimy zmienić ten stan rzeczy. I musimy to zrobić teraz.

Wierzę, że możemy, i powinniśmy, odgrywać rolę na arenie światowej; nie dla zaspokojenia własnej próżności, ale dlatego, że mamy coś do zaoferowania. (...) Pragnę Europy, która obejmuje przywództwo. Jeżeli Unia Europejska będzie tworzyć jeden front, możemy zmienić świat.

Wypychanie łodzi z powrotem w morze, podpalanie obozów dla uchodźców (...) to nie jest Europa. Europa to piekarz w Kos, który rozdaje swój chleb głodnym i zmęczonym. Europa to studenci w Monachium i Pasawie, którzy przynoszą ubrania uchodźcom nowo przybyłym na dworzec kolejowy. (...) To jest Europa, w której chcę mieszkać.