Staat van de Unie 2018

Staat van de Unie 2018

In 2018 heeft voorzitter Juncker heeft opgeroepen tot een soevereiner Europa, waardoor zijn natiestaten mondiale spelers kunnen zijn. Hij deed voorstellen voor 2019 op het vlak van migratie, cyberveiligheid en buitenlands beleid, die al in de aanloop naar de Europese verkiezingen positieve resultaten kunnen opleveren voor de burger.

Staat van de Unie 2017

Staat van de Unie 2017

In 2017, President Juncker's speech struck a positive tone, noting that Europe has the wind back in its sails. He looked to the future in the speech, proposing a roadmap for a more united, stronger and more democratic union. Initiatives were adopted by the Commission on trade, investment screening, cybersecurity, industry, data and democracy.

Staat van de Unie 2016

Staat van de Unie 2016

In 2016 kondigde voorzitter Juncker nieuwe initiatieven aan om te investeren in de Europese jongeren, werkzoekenden en starters, om wifi op openbare plaatsen uit te breiden en het auteursrecht eerlijker te maken. Hij presenteerde ook het investeringsplan voor Afrika en de nieuwe Europese grens- en kustwacht.

State of the Union 2015

State of the Union 2015

In 2015, President Juncker's first State of the Union Address focused on major challenges included the emerging refugee crisis, the future of the euro, and foreign policy. President Juncker presented new proposals in the fields of migration, external action, and economic and fiscal policy.

Belangrijkste citaten

2018

Ons werk gaat de komende twaalf maanden door om onze onvolmaakte Europese Unie iedere dag een beetje verder te vervolmaken. (...) De 250 dagen die resten tot de Europese verkiezingen zullen wij gebruiken om onze medeburgers duidelijk te maken dat als we samenwerken, de Europese Unie in staat is om resultaten te boeken en dat zij zich houdt aan de beloften die aan het begin van dit mandaat zijn gedaan.

Geopolitiek gezien is het uur van de Europese soevereiniteit nu echt aangebroken. (...) Door soevereiniteit – waar nodig – te delen, wint elk van onze natiestaten aan kracht.

Wie van Europa houdt, moet houden van de landen waaruit het bestaat, wie van zijn land houdt, moet van Europa houden. Patriottisme is een deugd, bekrompen nationalisme is een verschrikkelijke leugen en een gevaarlijk gif.

2017

Europa heeft de wind weer in de zeilen. We hebben nu een kans die we niet mogen missen. De tijd om te bouwen aan een meer verenigd, een sterker en een democratischer Europa is nu aangebroken.

Europa strekt zich uit van Vigo tot Varna. Van Spanje tot Bulgarije. Van oost naar west: Europa moet met beide longen ademen. Anders komt ons continent in ademnood.

Europa moet sneller en resoluter kunnen handelen en dat geldt ook voor de Economische en Monetaire Unie (...) De reparatie van het dak is begonnen. Maar nu moet het werk af, zolang de zon blijft schijnen.

2016

Wij kunnen een eenheid vormen, ondanks onze diversiteit. De grote, democratische landen van Europa moeten niet meebuigen met de wind van het populisme. Europa moet niet terugdeinzen voor het terrorisme. Nee – de lidstaten moeten een Europa bouwen dat bescherming biedt. En wij, de Europese instellingen, moeten hen helpen deze belofte na te komen.

Solidariteit is het bindmiddel dat onze Unie samenhoudt (...)Toen de heuvels in Portugal in lichterlaaie stonden, werden de vlammen geblust door Italiaanse vliegtuigen. Toen door overstromingen in Roemenië de elektriciteit uitviel, zorgden Zweedse generatoren voor licht. Toen duizenden vluchtelingen aanspoelden op de kust van Griekenland, boden Slowaakse tenten onderdak.

Verdraagzaamheid mag niet ten koste gaan van onze veiligheid. We moeten weten wie onze grenzen overschrijdt. Telkens wanneer iemand de EU binnenkomt of verlaat, zal worden geregistreerd wanneer, waar en waarom dat gebeurt.

2015

De toestand van Europa is niet goed. Er zit niet genoeg Europa in deze Unie. En er zit niet genoeg eenheid in deze Unie. We moeten dat veranderen. En wel nu.

Ik vind dat wij op het wereldtoneel onze eigen rol kunnen en moeten spelen; niet om onze ijdelheid te strelen, maar omdat wij iets te bieden hebben. (...) Ik wil een Europa dat de toon aangeeft. Een verenigd Europa kan de wereld veranderen.

Terugduwen van bootjes van de aanlegsteiger, in brand steken van vluchtelingenkampen (...), dat is niet ons Europa. Europa, dat is de bakker in Kos die zijn brood weggeeft aan hongerige en vermoeide zielen. Europa, dat zijn de studenten in München en in Passau die kleding brengen voor de nieuwkomers op het treinstation (...) Dát is het Europa waarin ik wil leven.