Sąjungos padėtis 2018 m.

Sąjungos padėtis 2018 m.

2018 m. Komisijos Pirmininkas J.-C. Junckeris paragino siekti suverenesnės Europos, suteikiančios savo tautoms galimybę būti pasaulinio masto veikėjomis. Žvelgdamas į 2019-uosius metus, savo pranešime jis pateikė pasiūlymų dėl migracijos, kibernetinio saugumo ir užsienio politikos, kurių teigiamus rezultatus piliečiai galėtų pajusti dar iki Europos Parlamento rinkimų.

Sąjungos padėtis 2017 m.

Sąjungos padėtis 2017 m.

2017 m. Komisijos Pirmininko J.-C. Junckerio pranešimo akcentai buvo teigiami – jis pažymėjo, kad vėjas vėl pasisuko Europai palankia kryptimi. Pranešime jis apžvelgė ateities perspektyvas ir pasiūlė vieningesnės, stipresnės ir demokratiškesnės Sąjungos kūrimo planą. Komisija priėmė iniciatyvų prekybos, investicijų atrankos, kibernetinio saugumo, pramonės, duomenų ir demokratijos srityse.

2016 m. pranešimas apie Sąjungos padėtį

2016 m. pranešimas apie Sąjungos padėtį

2016 m. Pirmininkas J.–C. Junckeris paskelbė apie naujas investicijų į Europos jaunimą, darbo ieškančius asmenis ir startuolius iniciatyvas bei iniciatyvas, kuriomis siekiama užtikrinti didesnes galimybes naudotis belaidžiu ryšiu viešosiose vietose ir teisingesnius autorių teisių teisės aktus. Jis taip pat pristatė Investicijų planą Afrikai ir naują Europos sienų ir pakrančių apsaugos tarnybą.

State of the Union 2015

State of the Union 2015

In 2015, President Juncker's first State of the Union Address focused on major challenges included the emerging refugee crisis, the future of the euro, and foreign policy. President Juncker presented new proposals in the fields of migration, external action, and economic and fiscal policy.

Pagrindinės citatos

2018 m.

Ateinančiais mėnesiais tęsime savo darbą, kad netobula Europos Sąjunga kasdien vis labiau tobulėtų. (...) Pasinaudosime iki Europos rinkimų likusiomis 250 dienų, kad savo piliečiams įrodytume, kad vieningai veikianti Europos Sąjunga gali pasiekti rezultatų ir laikosi įsipareigojimų, kuriuos prisiėmėme šios kadencijos pradžioje.

Geopolitika rodo, kad pagaliau išmušė Europos suverenumo valanda. (...) Atiduodama, kai reikia, dalį savo suverenumo kiekviena valstybė ir kiekviena tauta stiprėja.

Tas, kas myli Europą, turi mylėti jos tautas, o tas, kas myli savo tėvynę, turi ir gali mylėti Europą. Patriotizmas – vertybė, o bukas nacionalizmas – įžūlus melas ir pražūtingas nuodas.

2017 m.

Vėjas vėl pasisuko Europai palankia kryptimi. Tai palankus momentas, bet jis netruks amžinai. Tad metas kurti vieningesnę, stipresnę ir demokratiškesnę Europą.

Europa driekiasi nuo Vigo iki Varnos. Nuo Ispanijos iki Bulgarijos. Nuo Rytų iki Vakarų: Europa turi kvėpuoti visais plaučiais. Kitaip mūsų žemynui pristigs oro.

Europos Sąjunga turi būti pajėgi veikti greičiau ir ryžtingiau. Tai pasakytina ir apie ekonominę bei pinigų sąjungą. (...) Pradėjome taisyti stogą. Bet darbą turime baigti dabar, kai šviečia saulė ir kol ji tebešviečia.

2016 m.

Mes galime būti vieningi, nors ir esame skirtingi. Didžios demokratinės Europos tautos neturi pasiduoti populizmui. Europa neturi pasiduoti terorizmo baimei. Ne, valstybės narės turi sukurti Europą, kuri apsaugo. Mes, Europos institucijos, turime joms padėti įgyvendinti šį pažadą.

Būtent solidarumas laiko mūsų Sąjungą drauge. (...) Kai degė Portugalijos kalvos, ugnį gesino Italijos lėktuvai. Kai dėl potvynių nutrūko elektros tiekimas Rumunijoje, energiją tiekė Švedijos generatoriai. Kai tūkstančiai pabėgėlių išsilaipino Graikijos pakrantėse, jiems užuovėja buvo suteikta Slovakijos palapinėse.

Negalime dėl tolerancijos aukoti savo saugumo. Turime žinoti, kas kerta mūsų sienas. (...) Kiekvieną kartą, kai kažkas įvažiuos į ES ar iš jos išvažiuos, bus registruojama, kada, kur ir kodėl tai daro.

2015 m.

Mūsų Europos Sąjungos padėtis nėra gera. Šioje Sąjungoje nepakanka Europos. Ir šioje Sąjungoje nepakanka Sąjungos. Turime tai pakeisti. Ir tai reikia daryti dabar.

Manau, kad galime ir turėtume atlikti savo vaidmenį pasaulyje; ne iš tuštybės, bet todėl, kad turime ką pasiūlyti. (...) Noriu, kad ji imtųsi pagrindinio vaidmens. Vieninga Europos Sąjunga gali pakeisti pasaulį.

Tie, kurie stumia atgal į jūrą valtis nuo prieplaukų, padega pabėgėlių stovyklas (...), nėra Europa. Europa – tai kepėjas Koso saloje, kuris dalija duoną išalkusiems bedaliams. Europa – tai studentai Miunchene ir Pasau, atnešę į geležinkelio stotį drabužių atvykėliams (...). Būtent tokioje Europoje noriu gyventi.