Kõne olukorrast Euroopa Liidus 2018

Kõne olukorrast Euroopa Liidus 2018

2018. aastal kutsus president Juncker üles suveräänsema Euroopa kujundamisele, mis võimaldaks selle riikidel olla üleilmsed partnerid. Suunates pilgu 2019. aastale, esitas ta oma kõnes rännet, küberjulgeolekut ja välispoliitikat käsitlevad ettepanekud, mis saavad kodanikele juba enne Euroopa Parlamendi valimisi kaasa tuua positiivseid tulemusi.

Olukorrast Euroopa Liidus 2017

Olukorrast Euroopa Liidus 2017

2017. aasta kõnes väljendas Jean-Claude Juncker heameelt, et Euroopa on taas tuule purjedesse saanud. Kõne oli tulevikku vaatav ning nägi Euroopa Liitu edaspidi ühtsema, tugevama ja demokraatlikumana. Selleks võttis komisjon vastu algatusi kaubanduse, investeeringute eelkontrolli, küberjulgeoleku, tööstuse, andmekaitse ja demokraatia valdkonnas.

Olukorrast Euroopa Liidus 2016

Olukorrast Euroopa Liidus 2016

2016. aastal tegi komisjoni president teatavaks uued algatused, mille abil rohkem investeerida Euroopa noortesse, tööotsijatesse ja idufirmadesse, laiendada traadita interneti leviala avalikus ruumis ning muuta autoriõiguse seadused õiglasemaks. Ta tutvustas ka Aafrika investeerimiskava ning uut Euroopa piiri- ja rannikuvalvet.

State of the Union 2015

State of the Union 2015

In 2015, President Juncker's first State of the Union Address focused on major challenges included the emerging refugee crisis, the future of the euro, and foreign policy. President Juncker presented new proposals in the fields of migration, external action, and economic and fiscal policy.

Olulisemad tsitaadid

2018

Järgmiste kuude jooksul jätkame tööd, et muuta ebatäiuslikku Euroopa Liitu iga päevaga aina täiuslikumaks. (...) Valimisteni jäänud 250 päeva kasutame selleks, et tõendada oma kaaskodanikele, et kui Euroopa Liit tegutseb ühiselt, suudab ta saavutada tulemusi, ja et me täidame ametiaja alguses võetud kohustused.

Geopoliitiline olukord tingib, et kätte on jõudnud Euroopa suveräänsuse aeg. Euroopa peab võtma oma saatuse enda kätesse. (...) Suveräänsuse jagamine seal, kus seda vaja, muudab rahvusriigid tugevamaks.

Armastada Euroopat tähendab armastada ka riike, millest see koosneb. Armastada oma riiki tähendab armastada Euroopat. Patriotism on väärtus. Kitsarinnaline natsionalism aga kätkeb endas hävitavat valet ning ohtlikku mürki.

2017

Euroopa on taas saanud tuule purjedesse. Meile avanenud võimalus ei püsi igavesti. Ühtsema, tugevama ja demokraatlikuma Euroopa loomiseks tuleb meil tegutseda praegu.

Euroopa ulatub Vigost Varnani. Hispaaniast Bulgaariani. Euroopa ulatub idast läände – Euroopa peab hingama mõlema kopsuga. Vastasel juhul satub meie kontinent hingamisraskustesse.

Euroopa peab suutma kiiremini ja efektiivsemalt otsustada. Vajame ka võimekamat majandus- ja rahaliitu (...) Me oleme hakanud katust parandama. See töö tuleb meil lõpule viia nüüd, kui päike veel paistab ning kuni ta paistab.

2016

Me suudame olla ühtsed isegi siis, kui me oleme oma olemuselt erinevad. Euroopa demokraatlikud rahvad ei tohiks populismi survele järele anda. Euroopa ei tohi terrorismi ees kohkuma lüüa. Ei, liikmesriigid peavad looma Euroopa, mis kaitseb. Ning meie, Euroopa institutsioonid, peame aitama seda lubadust ellu viia.

Solidaarsus on liim, mis meie liitu koos hoiab (...) Kui Portugali laastasid metsapõlengud, kustutasid leeke Itaalia lennukid. Kui üleujutused põhjustasid Rumeenias elektrikatkestusi, aitasid Rootsi generaatorid valguse tagasi tuua. Kui Kreeka rannikule saabus tuhandeid pagulasi, pakkusid peavarju Slovaki telgid.

Sallivust ei saa saavutada meie julgeoleku hinnaga. Peame teadma, kes ületavad meie riigipiire (...) Iga kord, kui keegi ELi siseneb või siit väljub, salvestatakse andmed selle kohta, millal, kus ja miks piiriületus toimus.

2015

Euroopa Liidu olukord ei ole hea. See liit ei ole piisavalt euroopalik. Ja see liit ei ole piisavalt liitunud. Me peame seda muutma ja peame seda tegema kohe.

Ma usun, et me võime ja peame maailmaareenil oma osa mängima, seda mitte meie endi edevuse pärast, vaid kuna meil on teistele midagi anda. (...) Ma tahan, et Euroopa oleks juhtpositsioonil. Kui Euroopa Liit on ühtne, saame me maailma muuta.

Kuid paatide kaist eemale lükkamine, pagulaslaagrite süütamine (...) ei ole Euroopa. Euroopa on pagar Kosi saarel, kes annab oma leiva näljastele ja kurnatud hingedele. Euroopa on need Müncheni ja Passau tudengid, kes toovad äsja rongijaama saabunutele riideid (...) See on Euroopa, kus mina tahan elada.