Unionens tilstand 2018

Unionens tilstand 2018

I 2018 talte kommissionsformand Jean-Claude Juncker varmt for et mere suverænt Europa, som giver sine medlemslande mulighed for at være globale aktører. Han brugte også talen til at fremsætte en række forslag – om migration, cybersikkerhed og udenrigspolitik – som kan give positive resultater for borgerne forud for Europa-Parlamentsvalget i 2019.

Unionens tilstand 2017

Unionens tilstand 2017

Da Jean-Claude Juncker holdt sin tale i 2017, var tonen positiv, og han bemærkede, at Europa igen har fået vind i sejlende. Han så fremad og foreslog en køreplan for et mere forenet, stærkere og mere demokratisk EU. Kommissionen vedtog initiativer for handel, investeringsscreening, cybersikkerhed, erhvervslivet, data og demokrati.

Unionens tilstand 2016

Unionens tilstand 2016

I 2016 løftede Jean-Claude Juncker sløret for nye initiativer for investeringer i Europas unge, jobsøgende og nystartede virksomheder, større adgang til wi-fi i det offentlige rum og mere retfærdige regler for copyright. Han fremlagde også investeringsplanen for Afrika og den nye europæiske grænse- og kystvagt.

State of the Union 2015

State of the Union 2015

In 2015, President Juncker's first State of the Union Address focused on major challenges included the emerging refugee crisis, the future of the euro, and foreign policy. President Juncker presented new proposals in the fields of migration, external action, and economic and fiscal policy.

Højdepunkter

2018

Vi vil over de næste måneder dag for dag arbejde på at gøre vores ufuldkomne Europæiske Union til en stadig mere fuldkommen Europæisk Union. (…) Vi vil bruge de 250 dage inden valget til Europa-Parlamentet til at bevise over for borgerne, at når vi står sammen, så er EU i stand til at leve op til forventningerne og nå de resultater, vi lovede ved starten af Kommissionens nuværende mandat.

Den geopolitiske situation viser, at tiden er inde for europæisk suverænitet. (…) Suverænitetsdeling – når og hvor det er nødvendigt – gør hver eneste af vores nationalstater stærkere.

Kærligheden til Europa er uadskillelig fra kærligheden til dens nationer. Hvis du elsker dit fædreland, kan og bør du elske Europa. Patriotisme er en dyd. Indskrænket nationalisme er giftig og løgnagtig.

2017

Europa får nu igen vind i sejlene. Vi står nu over for mulighedernes vindue, men det forbliver ikke åbent for evigt. Nu er tiden inde til at skabe et mere forenet, et stærkere, et mere demokratisk Europa.

Europa strækker sig fra Vigo til Varna. Fra Spanien til Bulgarien. Øst til vest: Europa må ånde med begge lunger. I modsat fald vil vores kontinent miste vejret.

Unionen skal kunne handle hurtigere og mere resolut, og dette gælder også for den økonomiske og monetære union (...) Vi er begyndt at reparere Europas tag. Men vi skal nu færdiggøre arbejdet, mens solen stadig skinner.

2016

Vi kan forenes, vores forskelligheder til trods. Europas mægtige, demokratiske nationer skal ikke bøje af for populismen. Europa skal ikke dukke sig for terrorismen. Nej, medlemsstaterne skal bygge et Europa, som beskytter. Og vi, de europæiske institutioner, skal hjælpe dem med at indfri dette løfte.

Solidaritet er det, der skal holde vores Union sammen (...) Da brandene hærgede i Portugal, slukkede italienske fly ilden. Da oversvømmelserne forårsagede strømafbrydelser i Rumænien, fik svenske generatorer gang i strømmen igen. Da tusindvis af flygtninge ankom til Grækenlands kyster, fandt de husly i slovenske telte.

Tolerance kan ikke eksistere på bekostning af vores sikkerhed. Vi har behov for at vide, hvem der krydser vore grænser (...) Hver gang en person rejser ind i eller forlader Unionen, vil oplysninger om tid, sted og årsag blive registreret.

2015

Vores Europæiske Unions tilstand er ikke god. Der er ikke tilstrækkeligt med Europa i denne Union. Og der er ikke tilstrækkeligt med Union i denne Union. Det må vi have ændret på. Og vi må have det ændret nu.

Jeg mener, at vi både kan og bør spille vores rolle på verdensplan - ikke for vores egen forfængeligheds skyld, men fordi vi har noget at tilbyde. (...) Jeg vil have et Europa, der fører an. Hvis vi står sammen i Den Europæiske Union, kan vi forandre verden.

Men at skubbe både væk fra kajen, at sætte ild til flygtningelejre (...) det er ikke Europa. Europa er bageren på Kos, som giver sit brød væk til sultne og trætte sjæle. Europa er studenterne i München og i Passau, som bringer tøj til de nyankomne på togstationen (...) Det er sådan et Europa, jeg ønsker at leve i.