Състояние на Съюза 2018 г.

Състояние на Съюза 2018 г.

Годишна реч за състоянието на Европейския съюз на председателя Юнкер в Европейския парламент

Състояние на Съюза 2017 г.

Състояние на Съюза 2017 г.

През 2017 г. речта на председателя Юнкер звучеше оптимистично, като той отбеляза, че „попътният вятър отново издува платната на Европа“. Председателят насочи вниманието си към бъдещето и предложи пътна карта за по-обединен, по-силен и по-демократичен съюз. Комисията предприе инициативи в областта на търговията, скрининга на инвестициите, киберсигурността, промишлеността, данните и демокрацията.

Състоянието на Съюза 2016 г.

Състоянието на Съюза 2016 г.

През 2016 г. председателят Юнкер обяви нови инициативи за инвестиции в младите хора, търсещите работа и стартиращите предприятия в Европа, за разширяване на достъпа до безжичен интернет на обществени места, както и за по-справедливо законодателство в областта на авторското право. Освен това той представи инвестиционния план за Африка и новата eвропейска гранична и брегова охрана.

State of the Union 2015

State of the Union 2015

In 2015, President Juncker's first State of the Union Address focused on major challenges included the emerging refugee crisis, the future of the euro, and foreign policy. President Juncker presented new proposals in the fields of migration, external action, and economic and fiscal policy.

Акцентите в цитати

2017 г.

Вятърът отново издува платната на Европа. Пред нас се откриват възможности, с които няма да разполагаме завинаги. Сега е моментът да изградим по-обединена, по-силна и по-демократична Европа.

Европа се простира от Виго до Варна, от Испания до България. От изток до запад, Европа трябва да диша с пълни гърди. В противен случай континентът ни ще изпита недостиг на въздух.

Европа трябва да може да действа по-бързо и по-решително. Същото се отнася и до икономическия и паричен съюз (…) Започнахме да поправяме европейския покрив. Сега обаче е време да довършим работата, докато все още има слънце и ни огрява.

2016 г.

Ние можем да бъдем обединени, въпреки че сме различни. Великите демократични народи на Европа не трябва да се огъват пред ветровете на популизма. Европа не бива да трепери пред лицето на тероризма. Не. Държавите членки трябва да изградят една Европа, която защитава. И ние, европейските институции, трябва да им помогнем да изпълнят това обещание.

Солидарността е свързващият елемент, който поддържа целостта на нашия Съюз (…)Когато горяха хълмовете в Португалия, италиански самолети гасяха пламъците. Когато поради наводненията спря електричеството в Румъния, осветлението се включи отново благодарение на шведски генератори. Когато хиляди бежанци пристигнаха на гръцките брегове, те бяха подслонени в словашки палатки.

Но тази толерантност не може да бъде за сметка на нашата сигурност. Трябва да знаем кой пресича границите ни (…) Всеки път, когато някой влиза или излиза от Европейския съюз, за него ще има запис: кога, къде и защо го прави.

2015 г.

Европейският съюз не е в добро състояние. В този Съюз има недостиг на Европа. И в този Съюз съюзът е недостатъчен. Трябва да променим това. И трябва да го променим сега.

Вярвам, че можем и трябва да имаме принос на световната сцена; не от суета, а защото имаме какво да предложим. (...) Искам Европа, която води. Когато Европейският съюз е единен, можем да променим света.

Но отблъскването на лодки от кейовете, подпалването на бежански лагери (…) — това не е Европа. Европа е пекарят в Кос, който раздава хляба си на гладни и изтощени хора. Европа са студентите в Мюнхен и Пасау, които носят дрехи за новопристигналите на гарата (…) Това е Европа, в която искам да живея.