Ενημερωτικά δελτία

ΛήψηPDF - 791.5 KB

Νομικά κείμενα

Υλικό για τον Τύπο

Press release12 September 2018

State of the Union 2018: Making the EU a stronger global actor – European Commission proposes more efficient decision-making in Common Foreign and Security Policy

State of the Union 2018: Making the EU a stronger global actor – European Commission proposes more efficient decision-making in Common Foreign and Security Policy