Ενημερωτικά δελτία

ΛήψηPDF - 601.6 KB

ΛήψηPDF - 718.6 KB

ΛήψηPDF - 721.8 KB

ΛήψηPDF - 594 KB

Νομικά κείμενα

Υλικό για τον Τύπο

State of the Union 2018: Stronger EU rules on return – Questions and Answers
Factsheet12 September 2018

State of the Union 2018: Stronger EU rules on return – Questions and Answers

State of the Union 2018: Stronger EU rules on return – Questions and Answers