Titta på höjdpunkterna i talet

Se hela talet

Onsdagen den 13 september 2017 höll EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker sitt årliga tal om tillståndet i unionen, där han bland annat sa följande:

EU har vind i seglen igen. Men vi kommer ingen vart om vi inte sätter seglen rätt (…) Vi bör ta ut kursen för framtiden. Precis som Mark Twain skrev, i framtiden kommer vi mer att ångra det vi inte gjorde än det vi faktiskt gjorde. Nu är rätt tillfälle att bygga ett mer enat, starkare och mer demokratiskt EU för 2025.

För att styra reformen föreslog Jean-Claude Juncker i sitt tal en färdplan för ett mer enat, starkt och demokratiskt EU. Kommissionen antog genast flera konkreta initiativ om handel, investeringskontroll, it-säkerhet, industri, data och demokrati.

Publikationer

Faktablad om tillståndet i unionen

  • Färdplan för ett mer enat, starkare och mer demokratiskt EU
  • Dagens ekonomiska och monetära union
  • En europeisk ekonomi- och finansminister
  • Stödtjänsten för strukturreformer
  • En europeisk arbetsmyndighet
  • Utstationering av arbetstagare i EU
  • Kvalitetsskillnader hos livsmedel
  • Bättre lagstiftning
  • EU:s viktiga partnerskap med Afrika
  • Ett år med Europeiska solidaritetskåren

Broschyr: Medborgardialoger om EU:s framtid

Skicka in dina synpunkter

Dina synpunkter är viktiga. Kommissionen har fört en aktiv dialog med samhällsgrupper runtom i Europa för att ta del av deras synpunkter på vad EU ska prioritera i framtiden.