Skatiet svarīgākos runas momentus

Skatiet visu runu.

Trešdien, 2017. gada 13. septembrī, Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Ž. K. Junkers uzstājās ar ikgadējo runu par stāvokli Savienībā.

Priekšsēdētājs Ž. K. Junkers teica: “Eiropa atkal uzņem apgriezienus.  Taču mēs nekur tālu netiksim, ja šie apgriezieni notiks tukšgaitā. (...) Mums būtu jānosprauž virziens nākotnei. Kā Marks Tvens rakstīja, pēc daudziem gadiem mēs būsim vairāk vīlušies par to, ko nepaveicām, nekā par to, ko paveicām. Tagad ir laiks veidot vienotāku, stiprāku un demokrātiskāku Eiropu 2025. gadam.

Priekšsēdētājs Junkers ierosināja Vienotākas, stiprākas un demokrātiskākas Savienības ceļvedi, kurā ierosināts, kā īstenot viņa runā izklāstīto reformu programmu. Komisija tūlīt pieņēma vairākas konkrētas iniciatīvas  tirdzniecības, ieguldījumu izvērtēšanas, kiberdrošības, rūpniecības, datu un demokrātijas jomā.

Publikācijas

Faktu lapas par stāvokli Eiropas Savienībā:

  • Vienotākas, stiprākas un demokrātiskākas Savienības ceļvedis
  • Ekonomiskā un monetārā savienība
  • Eiropas ekonomikas un finanšu ministrs
  • ES strukturālo reformu atbalsta dienests
  • Eiropas Darba iestāde
  • Darba ņēmēju norīkošana uz citu ES valsti
  • Pārtikas divējāda kvalitāte
  • Labāks tiesiskais regulējums
  • ES galvenās partnerības ar Āfriku
  • Eiropas Solidaritātes korpuss, pagājis viens gads

Brošūra “Pilsoņu dialogi par Eiropas nākotni”

Rakstiet mums

Sabiedrības viedoklis ir svarīgs. Komisija ir sākusi aktīvu dialogu ar iedzīvotājiem visā Eiropā, lai izprastu viņu viedokli par Eiropas Savienības prioritātēm nākotnē.