Breathnú ar na buaicphointí

soteu_highlights_2017

Video Description

Breathnú ar an óráid ina hiomláine.

 

Dé Céadaoin, an 13 Meán Fómhair 2017, thug Jean-Claude Juncker, Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh, an óráid bhliantúil ar Staid an Aontais Eorpaigh uaidh i bParlaimint na hEorpa.

Seo mar a labhair sé: “[Tá] sruth agus gaoth leis an Eoraip athuair. Ach ní éireoidh linn aon cheann scríbe a bhaint amach mura ngabhfaimid an ghaoth sin. [...] Ba chóir dúinn an cúrsa a leagan amach don am atá romhainn. Faoi mar a scríobh Mark Twain, is mó an cathú a bheidh orainn amach anseo faoi na rudaí nach ndearnamar seachas na rudaí a rinneamar. Is mithid anois Eoraip níos aontaithe, níos láidre agus níos daonlathaí a thógáil le haghaidh na bliana 2025.”

Chun an clár oibre maidir le hathchóiriú a leag sé amach ina óráid a stiúradh, mhol an tUachtarán Juncker Treochlár le haghaidh Aontas a bheidh níos Aontaithe, níos Láidre agus níos Daonlathaí. Ina theannta sin, ghlac an Coimisiún sraith tionscnamh sna réimsí seo an tráth céanna: trádáil, scagadh infheistíochta, cibearshlándáil, earnáil na tionsclaíochta, sonraí agus daonlathas.

Foilseacháin

Bileoga eolais ar Staid an Aontais

  • Roadmap for a more United, Stronger and more Democratic Union
  • The Economic and Monetary Union today
  • A European Minister of Economy and Finance
  • EU Structural Reform Support Service (SRSS)
  • A European Labour Authority
  • Posting of Workers in the EU
  • Dual Quality of Food
  • Better Regulation
  • The EU’s Key Partnership with Africa
  • European Solidarity Corps: One Year On

Bróisiúr: Comhphlé leis na Saoránaigh faoi Thodhchaí na hEorpa

 

A bhfuil á rá sna meáin shóisialta

Do thuairimí a chur chugainn

Tá tábhacht ag baint le tuairimí agus dearcadh an phobail. Tá an Coimisiún i mbun cumarsáide go gníomhach le pobail ar fud na hEorpa chun a dtuairimí agus a bharúlacha a fháil faoi na tosaíochtaí atá acu don Eoraip amach anseo.