Video: Puhe unionin tilasta 2017 (pääkohdat)

Video: Puhe unionin tilasta 2017 (koko puhe)

Komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker piti vuotuisen EU:n tilaa käsittelevän puheensa 13. syyskuuta 2017.

Juncker totesi muun muassa seuraavaa: ”Euroopan purjeissa on jälleen tuulta. Mutta emme pääse minnekään, ellemme suuntaa purjeitamme oikein. (…) Meidän on kartoitettava, mihin suuntaan kuljemme tulevaisuudessa. Kuten Mark Twain kirjoitti, kun katsomme vuosien päästä taaksepäin, kadumme tekemättä jätettyjä emmekä tehtyjä asioita. Nyt on aika rakentaa yhtenäisempi, vahvempi ja demokraattisempi Eurooppa vuosimallia 2025.”

Samassa yhteydessä esiteltiin myös etenemissuunnitelma, jonka on määrä ohjata puheessa hahmoteltua uudistusohjelmaa. Komissio julkaisi välittömästi useita konkreettisia kauppaan, sijoitusten seurantaan, kyberturvallisuuteen, teollisuuteen, tietosuojaan ja demokratiaan liittyviä lakialoitteita.

Julkaisut

Unionin tila -tietosivut

  • Etenemissuunnitelma kohti yhtenäisempää, vahvempaa ja demokraattisempaa unionia
  • Talous- ja rahaliitto tänään
  • Euroopan talous- ja finanssiministeri
  • EU:n rakenneuudistusten tukipalvelu
  • Euroopan työviranomainen
  • Työntekijöiden lähettäminen EU:ssa
  • Elintarvikkeiden laatuerot
  • Parempi sääntely
  • EU:n keskeinen kumppanuus Afrikan kanssa
  • Euroopan solidaarisuusjoukot: tilanne vuotta myöhemmin

Esite: Kansalaiskeskustelut Euroopan tulevaisuudesta

Kerro mielipiteesi

Kansalaisten näkemykset ovat tärkeitä Euroopan komissiolle. Sen vuoksi komissio on pyrkinyt osallistamaan yhteisöjä eri puolilla Eurooppaa ja kuulemaan niiden mielipiteitä EU:n tulevista painopisteistä.