Vaadake kõne tipphetki

Vaadake kogu kõnet.

Kolmapäeval, 13. septembril 2017 pidas Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker iga-aastase kõne olukorrast Euroopa Liidus.

President Juncker sõnas: „Euroopa on taas saanud tuule purjedesse. Selleks et edasi liikuda, tuleb aga osata soodsat tuule suunda ära kasutada. (...) Meil tuleb panna paika oma tuleviku suund. Mark Twain on kirjutanud, et tagantjärele ollakse rohkem pettunud asjade pärast, mis on tegemata jäetud, kui nende pärast, mis on tehtud. Kui soovime 2025. aastaks luua ühtsema, tugevama ja demokraatlikuma Euroopa, tuleb meil tegutseda praegu.

Oma kõnes välja pakutud reformikava juhtimiseks esitas president Juncker ettepaneku ühtsema, tugevama ja demokraatlikuma Euroopa saavutamiseks. Komisjon on juba vastu võtnud mitu konkreetset algatust kaubanduse, investeeringute taustauuringute, küberjulgeoleku, tööstuse, andmehalduse ja demokraatia kohta.

Väljaanded

Euroopa Liidu olukord – Teabelehed

  • Tegevuskava ühtsema, tugevama ja demokraatlikuma liidu saavutamiseks
  • Majandus- ja rahaliit täna
  • Euroopa majandus- ja rahandusminister
  • ELi struktuurireformi tugiteenistus
  • Euroopa tööjõu amet
  • Töötajate lähetamine Euroopa Liidus
  • Erinevused toiduainete kvaliteedis
  • Parem õigusloome
  • ELi oluline partnerlus Aafrikaga
  • Euroopa solidaarsuskorpus: üks aasta hiljem

Brošüür: Kodanikudialoogid Euroopa tuleviku kohta

Esitage oma seisukohad

Üldsuse arvamus on oluline. Euroopa Komisjon on kõikjal Euroopas kogukondadega aktiivselt suhelnud, et koguda nende arvamusi selle kohta, millised peaksid edaspidi olema Euroopa prioriteedid.