Se talens vigtigste budskaber

Læs hele talen.

Onsdag den 13. september 2017 holdt Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, sin årlige tale om Unionens tilstand.

Kommissionsformand Juncker udtalte: "Europa får nu igen vind i sejlene. Men vi kommer ingen steder, hvis vi ikke fanger den vind. (...) Vi skal udstikke kursen for fremtiden. Som Mark Twain skrev, vil vi i fremtiden være mere skuffede over de ting, vi ikke gjorde end over dem, vi gjorde. Nu er tiden inde til at skabe et mere forenet, stærkere og mere demokratisk Europa for 2025."

For at lede den reformdagsorden, som blev præsenteret i talen, foreslog Juncker en køreplan for en mere forenet, stærkere og mere demokratisk Union. Kommissionen vedtog straks efter en række konkrete initiativer om handel, screening af investeringer, internetsikkerhed, industri, data og demokrati.

Publikationer

Faktablad om Unionens tilstand:

  • Køreplan for en mere forenet, stærkere og mere demokratisk Union
  • Den økonomiske og monetære union i dag
  • En europæisk økonomi- og finansminister
  • EU's Strukturreformtjeneste
  • En europæisk arbejdstilsynsmyndighed
  • Udstationering af arbejdstagere i EU
  • Fødevarer med to forskellige kvaliteter
  • Bedre regulering
  • EU's vigtige partnerskab med Afrika
  • Det europæiske solidaritetskorps - et år efter

Brochure: Borgerdialog om Europas fremtid

Send os din feedback

EU-borgernes synspunkter er vigtige. Kommissionen er aktivt gået i dialog med samfundene rundt omkring i Europa for at høre, hvad folk mener, vi skal prioritere i fremtidens Europa.