Гледайте акцентите

Гледайте цялата реч.

На 13 септември 2017 г., сряда, председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер произнесе годишната си реч за състоянието на Европейския съюз.

Председателят Юнкер заяви: Вятърът отново издува платната на Европа. Но ако не уловим този вятър, няма да стигнем доникъде. (…) Трябва да зададем посоката на бъдещето. Както е написал Марк Твен, след години ще бъдем по-разочаровани от нещата, които не сме направили, отколкото от онези, които сме сторили. Сега е моментът да изградим по-обединена, по-силна и по-демократична Европа до 2025 г.‟

Председателят Юнкер предложи Пътна карта за по-обединен, по-силен и по-демократичен Съюз, която ще определя посоката на програмата за реформи, представена в неговата реч. Комисията прие незабавно поредица от конкретни инициативи в областта на търговията, прединвестиционните проучвания, киберсигурността, промишлеността, данните и демокрацията.

Публикации

Информационни документи за състоянието на Съюза

  • Пътна карта за по-обединен, по-силен и по-демократичен Съюз
  • Икономическият и паричен съюз днес
  • Европейски министър на икономиката и финансите
  • Служба за подкрепа на структурните реформи (SRSS)
  • Европейски орган по въпросите на трудовия пазар
  • Командироване на работници в ЕС
  • Различно качество на храните
  • По-добро регулиране
  • Ключовите цели на ес за партньорство с Африка
  • Европейски корпус за солидарност: Една година по-късно

Брошура: Диалози с гражданите за бъдещето на Европа

Изразете мнението си

Мнението на хората е важно. Комисията общува активно с общности в цяла Европа, за да разбере какви са техните приоритети за бъдещето на Европа.

Новости