Politik

Kommissionens agenda för migration innehåller åtgärder för att hantera krissituationen vid Medelhavet och migrationens alla aspekter i ett längre perspektiv.

Aktuellt

Bakgrund

Migration är en av Junckerkommissionens politiska prioriteringar. Kommissionens agenda för migration innehåller omedelbara åtgärder för att förhindra mänskliga tragedier och stärka akutinsatserna.

Migrationskrisen har inte bara satt fokus på de omedelbara behoven, utan även avslöjat de strukturella begränsningarna i EU:s migrationspolitik och verktyg. EU måste ta ett helhetsgrepp och hitta rätt balans i migrationspolitiken samtidigt som man sänder ett tydligt budskap till EU:s invånare om att vi bäst löser migrationsfrågan tillsammans. Agendan innehåller därför också en ny strategi för att hantera migrationen på medellång till lång sikt.

Läs mer på webbplatsen för generaldirektoratet för migration och inrikes frågor.

För att hantera den nya krissituationen längs rutten via östra Medelhavet och västra Balkan har EU och de hårdast drabbade länderna i området enats om en handlingsplan i 17 punkter. Man vill bland annat

 • ha ett ständigt informationsutbyte
 • begränsa sekundära förflyttningar
 • stödja flyktingarna och ge dem inkvartering och vila
 • hjälpas åt att hantera migrationsströmmarna
 • skydda gränserna
 • bekämpa människosmuggling och människohandel.

EU samarbetar med Afrikanska unionen inom den övergripande strategin för migration och rörlighet. Handlingsplanen från april 2014 inriktas på

 • människohandel
 • penningöverföringar
 • diasporagrupper
 • rörlighet och arbetskraftsmigration (även inom Afrika)
 • internationellt skydd (även för internflyktingar)
 • irreguljär migration.

Dokument