Področja politike

Agenda Komisije o migracijah je začrtala takojšen odziv na krizno situacijo v Sredozemlju in določila dolgoročne ukrepe za celovito upravljanje migracij.

Najnovejše

Osnovne informacije

Migracije so ena od političnih prioritet Junckerjeve komisije. To vprašanje je treba obravnavati celovito.

Agenda Komisije na področju migracij je opredelila takojšnje ukrepe za preprečevanje tragedij in krepitev odziva v nujnih primerih.

Kriza v Sredozemlju je opozorila na takojšnje potrebe, vendar je tudi pokazala, kakšne so strukturne omejitve migracijske politike EU in njenih instrumentov. EU mora najti pravo ravnotežje in Evropejcem dati jasno sporočilo, da lahko z migracijami bolje upravljajo skupaj. Agenda je zato tudi opredelila nov strateški pristop za srednjeročno in dolgoročno upravljanje migracij.

Podrobneje o tem na spletišču generalnega direktorata (službe) za migracije in notranje zadeve.

Da bi rešile doslej največjo krizo na migracijski poti Vzhodno Sredozemlje-Zahodni Balkan, so EU in države članice, ki jih je migracijska kriza na tem območju najbolj prizadela, sprejele akcijski načrt v 17 točkah. Ukrepi zajemajo:

 • stalno izmenjavo informacij
 • omejevanje sekundarnega gibanja
 • podporo beguncem ter zagotavljanje zatočišča in počitka
 • skupno upravljanje migracijskih tokov
 • upravljanje meja
 • boj proti tihotapljenju ljudi in trgovini z ljudmi

EU v okviru svojega globalnega pristopa k migracijam in mobilnosti tudi sodeluje z Afriško unijo. Akcijski načrt, sprejet aprila 2014, se osredotoča na:

 • trgovino z ljudmi
 • nakazila migrantov
 • diasporo
 • mobilnost in delovno migracijo (vključno z mobilnostjo znotraj Afrike)
 • mednarodno zaščito (tudi notranje razseljenih oseb)
 • nedovoljene migracije

Dokumenti