Oblasti politiky

Migračná agenda Komisie poskytuje prehľad okamžitých opatrení na riešenie krízovej situácie v Stredomorí a stanovuje aj dlhodobejšie opatrenia zamerané na riadenie všetkých aspektov migrácie.

Aktuality

Kontext

Migrácia je jednou z politických priorít Junckerovej Komisie. Je veľmi dôležité pristupovať k tejto otázke komplexne.

V programe Komisie v oblasti migrácie sa vymedzujú bezodkladné opatrenia, ktoré sú potrebné, aby sa predchádzalo ľudským tragédiám a aby sa zefektívnili núdzové reakcie.

Hoci kríza v Stredozemí poukázala na bezprostredné potreby, odhalila aj mnohé štrukturálne obmedzenia migračnej politiky EÚ a nástrojov, ktoré má k dispozícii. EÚ potrebuje nájsť správnu rovnováhu a vyslať Európanom jasný signál, že migráciu možno lepšie zvládnuť spoločne. Preto sa v programe vymedzuje aj nový strategický prístup k zvládnutiu migrácie v strednodobom až dlhodobom horizonte.

Podrobné informácie možno nájsť na webovom sídle Generálneho riaditeľstva (útvaru) pre migráciu a vnútorné záležitosti.

V snahe vyriešiť bezprecedentnú krízovú situáciu na trase cez východné Stredozemie a západný Balkán sa EÚ a najviac zasiahnuté krajiny z uvedenej oblasti dohodli na 17-bodovom akčnom pláne. Opatrenia zahŕňajú:

 • nepretržitú výmenu informácií,
 • obmedzenie sekundárnych pohybov,
 • podporu utečencov a poskytovanie prístrešia a možnosti odpočinku,
 • spoločné riadenie migračných tokov,
 • riadenie hraníc,
 • boj proti prevádzačstvu a obchodovaniu s ľuďmi.

EÚ v rámci svojho globálneho prístupu k migrácii a mobilite spolupracuje aj s Africkou úniou. Akčný plán prijatý v apríli 2014 sa zameriava na:

 • obchodovanie s ľuďmi,
 • remitencie,
 • diaspóru,
 • mobilitu a pracovnú migráciu (vrátane mobility v rámci Afriky),
 • medzinárodnú ochranu (vrátane osôb vysídlených v rámci krajiny),
 • nelegálnu migráciu.

Dokumenty