Domenii de acțiune

În Agenda privind migrația, Comisia definește un răspuns imediat la situația de criză din Mediterana, dar și pași pe termen mai lung pentru a gestiona migrația sub toate aspectele sale.

Noutăți

Context

Migrația constituie una dintre prioritățile politice ale Comisiei Juncker. Fenomenul trebuie abordat sub toate aspectele sale.

În Agenda privind migrația, Comisia a definit câteva măsuri imediate necesare pentru a preveni tragediile umane și pentru a reacționa mai prompt la situațiile de urgență.

Criza din Mediterana a evidențiat necesitățile imediate, însă a spus mult și despre limitările structurale ale politicii și instrumentelor UE din domeniul migrației. UE trebuie să atingă echilibrul corect și să transmită europenilor un mesaj clar că migrația poate fi gestionată mai bine în mod colectiv. Acesta este motivul pentru care agenda definește și o nouă abordare strategică a gestionării migrației pe termen mediu și lung.

Mai multe detalii pe site-ul departamentului pentru migrație și afaceri interne.

Pentru a răspunde situației de urgență fără precedent de pe ruta est-mediteraneeană și a Balcanilor de Vest, UE și statele cele mai afectate din această zonă au stabilit un plan de acțiune în 17 puncte. Măsurile vizează:

 • schimbul permanent de informații
 • limitarea deplasărilor secundare
 • acordarea de ajutor refugiaților, inclusiv sub forma unor structuri pentru adăpost și odihnă
 • gestionarea partajată a fluxurilor migratorii
 • gestionarea frontierelor
 • combaterea introducerii ilegale și a traficului de persoane

În același timp, UE colaborează cu Uniunea Africană în cadrul abordării sale globale cu privire la migrație și mobilitate. Un plan de acțiune adoptat în aprilie 2014 se concentrează pe:

 • traficul de persoane
 • remiterea de bani (transferurile făcute de migranți către beneficiari din țara lor de origine)
 • diaspora
 • mobilitate și migrația forței de muncă (inclusiv mobilitatea în interiorul Africii)
 • protecție internațională (inclusiv pentru persoanele strămutate intern)
 • migrația neregulamentară

Documente