Obszary działalności

W programie Komisji w zakresie migracji nakreślono natychmiastową reakcję na sytuację kryzysową w regionie Morza Śródziemnego i wskazano długoterminowe działania służące zarządzaniu migracją we wszystkich jej aspektach.

Aktualności

Kontekst

Kwestie związane z migracją są jednym z priorytetów politycznych Komisji Junckera. Głównym celem jest podejście do kwestii migracji w sposób kompleksowy.

W programie Komisji dotyczącym migracji określono natychmiastowe środki mające zapobiec ludzkim tragediom oraz wzmocnić mechanizmy stosowane w sytuacjach nadzwyczajnych.

Kryzys migracyjny w regionie Morza Śródziemnego wysunął na pierwszy plan najpilniejsze potrzeby i jednocześnie ujawnił wiele ograniczeń strukturalnych polityki migracyjnej UE i jej narzędzi. UE musi na tym polu znaleźć właściwą równowagę i wysłać wyraźny sygnał dla obywateli Europy, że migracjami można lepiej zarządzać wspólnie. Dlatego też program określa również nowe strategiczne podejście do zarządzania migracjami w perspektywie średnio- i długoterminowej.

Szczegóły na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych.

W odpowiedzi na bezprecedensową sytuację nadzwyczajną wzdłuż szlaku wschodniośródziemnomorskiego i szlaku zachodniobałkańskiego UE i kraje najbardziej dotknięte jej skutkami uzgodniły 17-punktowy plan działania. Działania te obejmują:

 • stałą wymianę informacji
 • ograniczenie wtórnych przepływów
 • wspieranie uchodźców oraz udzielanie schronienia i zapewnianie warunków do odpoczynku
 • zarządzanie przepływami migracyjnymi
 • zarządzanie granicami
 • zwalczanie przemytu ludzi i handlu ludźmi.

UE współpracuje również z Unią Afrykańską w ramach globalnego podejścia do kwestii migracji i mobilności. Przyjęty w kwietniu 2014 r. plan działania koncentruje się na:

 • handlu ludźmi
 • przekazach pieniężnych
 • diasporze
 • mobilności i migracji pracowników (w tym mobilności między państwami afrykańskimi)
 • ochronie międzynarodowej (obejmującej m.in. wewnętrznych przesiedleńców)
 • nielegalnej imigracji.

Dokumenty