Beleidsterreinen

In haar agenda voor migratie beschrijft de Commissie de onmiddellijke noodmaatregelen naar aanleiding van de crisis in het Middellandse Zeegebied, maar ook de nodige stappen op langere termijn om migratie in al haar aspecten in goede banen te leiden.

Nieuws

Achtergrond

Migratie is een van de politieke prioriteiten van de Commissie-Juncker. Ze streeft daarbij naar een brede, allesomvattende aanpak.

In haar migratieagenda omschrijft de Commissie welke onmiddellijke maatregelen nodig zijn om de menselijke tragedies te stoppen en de noodhulp te verbeteren.

De crisis op en rond de Middellandse Zee heeft duidelijk gemaakt wat de eerste behoeften zijn, maar ook wat de structurele tekortkomingen van het beleid en de middelen van de EU op het gebied van migratie zijn. De EU moet een juist evenwicht zien te vinden en de Europeanen de duidelijke boodschap geven dat de migratie beter kan worden aangepakt als we het gezamenlijk doen. Daarom bevat de agenda ook een nieuwe strategische benadering van migratie op middellange tot lange termijn.

Meer informatie is te vinden op de website van het departement voor migratie en binnenlandse zaken van de Commissie.

Om de ongekend schrijnende situatie in het oostelijke Middellandse Zeegebied en langs de westelijke Balkanroute aan te pakken, hebben de EU en de meeste getroffen landen in de regio een 17-puntenplan opgesteld. Enkele maatregelen zijn:

 • permanente uitwisseling van informatie
 • beperkingen op doorreis
 • onderdak en rustmogelijkheden voor vluchtelingen
 • gezamenlijk beheer van de migratiestromen
 • grensbeheer
 • bestrijding van mensensmokkel en mensenhandel

De EU werkt ook samen met de Afrikaanse Unie in het kader van de totaalaanpak van migratie en mobiliteit. Een in april 2014 goedgekeurd actieplan spitst zich vooral toe op:

 • mensensmokkel
 • overdracht van migranten
 • diaspora
 • arbeidsmigratie (ook binnen Afrika)
 • internationale bescherming (ook voor wie in eigen land op de vlucht is)
 • irreguliere migratie

Stukken