Politikos sritys

Komisijos migracijos darbotvarkėje išdėstytas skubus atsakas į kritinę padėtį Viduržemio jūros regione ir nustatyti ilgesnio laikotarpio veiksmai visiems migracijos aspektams suvaldyti.

Naujausia

Pagrindinė informacija

Migracija yra vienas iš politinių J.-C. Junckerio vadovaujamos Komisijos prioritetų. Pagrindinis tikslas – šį klausimą spręsti visapusiškai.

Komisijos migracijos darbotvarkėje numatytos skubios priemonės, kurių reikia imtis siekiant užkirsti kelią žmogiškosioms tragedijoms ir stiprinti reagavimą į ekstremaliąsias situacijas.

Migracijos krizė Viduržemio jūroje ne tik išryškino neatidėliotinus poreikius, bet ir atskleidė nemažai ES migracijos politikos ir priemonių struktūrinių apribojimų. ES turi rasti tinkamą pusiausvyrą ir europiečiams perduoti aiškią žinią, kad migraciją geriau valdyti galima kolektyviai. Todėl darbotvarkėje taip pat apibrėžiamas naujas strateginis požiūris į migracijos valdymą vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu.

Išsamią informaciją galima rasti Migracijos ir vidaus reikalų generalinio direktorato interneto svetainėje.

Siekdamos reaguoti į beprecedentę kritinę padėtį rytinės Viduržemio jūros regiono dalies ir Vakarų Balkanų maršrute, ES ir labiausiai paveiktos šio regiono šalys susitarė dėl 17 punktų veiksmų plano. Priemonės apima:

 • nuolatinį keitimąsi informacija,
 • antrinio judėjimo ribojimą,
 • paramą pabėgėliams, pastogės ir galimybės pailsėti suteikimą,
 • bendrą migracijos srautų valdymą,
 • sienų valdymą,
 • kovą su neteisėtu žmonių gabenimu ir prekyba žmonėmis.

ES taip pat bendradarbiauja su Afrikos Sąjunga laikydamasi visuotinio požiūrio į migraciją ir judumą. 2014 m. balandžio mėn. priimtu veiksmų planu daugiausia dėmesio skiriama:

 • prekybai žmonėmis,
 • emigrantų perlaidoms,
 • diasporai,
 • judumui ir darbo jėgos migracijai (įskaitant judumą Afrikos viduje),
 • tarptautinei apsaugai (įskaitant šalies viduje perkeltų asmenų),
 • neteisėtai migracijai.

Dokumentai