Područja politike

Migracijskim programom Komisije predstavlja se trenutačan odgovor na kriznu situaciju na Sredozemlju te se iznose dugoročniji koraci za upravljanje migracijama u svim pogledima.

Aktualno

Kontekst

Migracije su jedan od političkih prioriteta Junckerove Komisije. Glavni je cilj pristupiti problemu na sveobuhvatan način.

U migracijskom programu Komisije utvrđene su trenutačne mjere za sprečavanje ljudskih tragedija i jačanje odgovora na krizne situacije.

I dok je zbog krize u Sredozemlju u žarištu zadovoljavanje neposrednih potreba, ta je kriza otkrila i strukturalna ograničenja migracijske politike i alata EU-a. EU treba postići pravu ravnotežu i Europljanima poslati jasnu poruku o tome da zajednički mogu bolje upravljati migracijama. Stoga se programom definira i novi strateški pristup za upravljanje migracijama u srednjoročnom i dugoročnom razdoblju.

Potpune se informacije mogu pronaći na web-mjestu Glavne uprave (službe) za migracije i unutarnje poslove.

Kako bi se odgovorilo na neviđenu kriznu situaciju na istočnosredozemnoj i zapadnobalkanskoj ruti, EU i najpogođenije zemlje na tom području dogovorile su se o planu u 17 točaka. Mjere obuhvaćaju:

 • trajnu razmjenu informacija
 • ograničavanje sekundarnih kretanja
 • pomoć izbjeglicama i pružanje skloništa i odmora
 • zajedničko upravljanje migracijskim tokovima
 • upravljanje granicama
 • suzbijanje krijumčarenja i trgovanja ljudima.

U okviru globalnog pristupa migracijama i mobilnosti EU surađuje i s Afričkom unijom. Akcijski plan donesen u travnju 2014. odnosi se na:

 • trgovanje ljudima
 • doznake
 • dijasporu
 • mobilnost i migracije radne snage (uključujući mobilnost unutar Afrike)
 • međunarodnu zaštitu (uključujući interno raseljene osobe)
 • nezakonite migracije.

Documents