Réimsí beartais

I gclár oibre an Choimisiúin maidir leis an imirce tá freagairt láithreach don ghéarchéim i limistéar na Meánmhara agus tá bearta fadtéarmacha leagtha amach ann chun gach gné den imirce a bhainistiú.

An scéala is déanaí

Cúlra

Tá an imirce ar cheann de thosaíochtaí polaitiúla Choimisiún Juncker. Is é is príomhaidhm dó aghaidh a thabhairt ar an gceist ar bhealach cuimsitheach.

I gclár oibre an Choimisiúin maidir leis an imirce tá na bearta leagtha amach is gá chun tubaistí daonna a chosc agus chun freagairtí éigeandála a neartú.

Cé gurb í an ghéarchéim sa Mheánmhuir a léiríonn na riachtanais atá ann anois, thug sí le fios freisin go bhfuil srianta struchtúracha ar bheartas imirce an Aontais Eorpaigh agus ar na huirlisí atá ar fáil dó. Ní mór don Aontas an chothromaíocht cheart a bhaint amach agus cur ina luí ar mhuintir na hEorpa gur le chéile is fearr is féidir an imirce a bhainistiú. Is é sin an fáth go bhfuil cur chuige straitéiseach nua leagtha amach sa chlár oibre chun an imirce a bhainistiú sa mheántéarma agus san fhadtéarma.

Tá tuilleadh eolais ar fáil ar shuíomh gréasáin na hArd-Stiúrthóireachta um Imirce agus Gnóthaí Baile.

Chun aghaidh a thabhairt ar an staid éigeandála gan fasach ar bhealach na Meánmhara Thoir-na mBalcán Thiar tháinig an tAontas agus na tíortha sa limistéar sin is mó a raibh tionchar ag an ngéarchéim orthu ar chomhaontú maidir le plean gníomhaíochta 17 bpointe. Ar na bearta a chumhdaítear tá:

 • malartú buan faisnéise
 • gluaiseachtaí tánaisteacha a theorannú
 • tacaíocht a thabhairt do dhídeanaithe agus ionaid foscaidh agus scíthe a chur ar fáil
 • sreafaí imirce a bhainistiú i gcomhar le chéile
 • teorainneacha a bhainistiú
 • dul i ngleic le smuigleáil agus gáinneáil

Tá an tAontas ag obair i gcomhar leis an Aontas Afracach mar chuid den chur chuige domhanda i leith na himirce agus na soghluaisteachta atá aige. Sa phlean gníomhaíochta a glacadh i mí Aibreáin 2014 dírítear ar:

 • gáinneáil ar dhaoine
 • íocaíochtaí
 • diaspóra
 • soghluaisteacht agus imirce lucht oibre (soghluaisteacht laistigh den Afraic san áireamh)
 • cosaint idirnáisiúnta (agus daoine easáitithe ina dtír féin san áireamh)
 • imirce neamhrialta

Cáipéisí