Politiikan alat

Euroopan komission muuttoliikeagendassa esitetään välittömästi toteutettavia toimia, joilla pyritään vastaamaan Välimerellä vallitsevaan kriisiin. Niiden lisäksi agenda sisältää pidemmän aikavälin toimia muuttoliikkeen kokonaishallinnan parantamiseksi.

Ajankohtaista

Taustaa

Muuttoliikkeen hallinta on yksi Junckerin komission poliittisista painopisteistä. Tärkeimpänä tavoitteena on lähestyä muuttoliikekysymystä kokonaisvaltaisesti.

Komission muuttoliikeagendassa määritetään välittömät toimenpiteet, joita tarvitaan inhimillisten tragedioiden ehkäisemiseksi ja hätäaputoimien tehostamiseksi.

Välimeren kriisitilanne on tuonut esille välittömät tarpeet. Se on kuitenkin myös paljastanut EU:n muuttoliikepolitiikan ja käytössä olevien välineiden rakenteelliset puutteet. EU:n toimissa on löydettävä oikea tasapaino ja eurooppalaisille on annettava selkeä viesti siitä, että muuttoliikettä voidaan hallita paremmin, kunhan kaikki EU:n toimijat osallistuvat siihen. Tämän vuoksi agendassa määritetään myös uusi strateginen lähestymistapa muuttoliikkeen hallintaan keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.

Lisätietoja on muuttoliike- ja sisäasioiden pääosaston verkkosivuilla.

Itäisen Välimeren ja Länsi-Balkanin reitin ennennäkemättömän kriisin hallitsemiseksi EU ja eniten tulijoita vastaanottavat alueen maat ovat sopineet 17-kohtaisesta toimintasuunnitelmasta, joka kattaa mm. seuraavat toimenpiteet:

 • jatkuva tiedonvaihto
 • edelleen liikkumisen rajoittaminen
 • pakolaisten tukeminen sekä suojan ja levon tarjoaminen
 • muuttovirtojen yhteinen hallinta
 • rajaturvallisuuden ylläpitäminen
 • ihmissalakuljetuksen ja -kaupan torjunta

EU tekee yhteistyötä myös Afrikan unionin kanssa osana maahanmuuttoa ja liikkuvuutta koskevaa kokonaisvaltaista lähestymistapaansa. Huhtikuussa 2014 hyväksytyssä toimintasuunnitelmassa keskitytään seuraaviin osa-alueisiin:

 • ihmiskauppa
 • rahalähetykset
 • maahanmuuttajayhteisöt
 • liikkuvuus ja työperäinen muuttoliike (myös Afrikan sisällä)
 • kansainvälinen suojelu (myös maan sisäiset pakolaiset)
 • laiton muuttoliike

Asiakirjat