Τομείς πολιτικής

Το Θεματολόγιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Μετανάστευση δίνει μια άμεση απάντηση στην κατάσταση κρίσης στη Μεσόγειο και καθορίζει τα μακροπρόθεσμα βήματα για τη διαχείριση όλων των πτυχών της μετανάστευσης.

Επικαιρότητα

Γενικό πλαίσιο

Η μετανάστευση αποτελεί μία από τις πολιτικές προτεραιότητες της Επιτροπής Γιούνκερ. Κύριος στόχος είναι η σφαιρική προσέγγιση του ζητήματος αυτού.

Το Θεματολόγιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Μετανάστευση καθορίζει άμεσα μέτρα για την πρόληψη ανθρώπινων τραγωδιών και την καλύτερη αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Ενώ η κρίση στη Μεσόγειο έφερε στο προσκήνιο επείγουσες ανάγκες, αποκάλυψε και πολλά για τις διαρθρωτικές αδυναμίες της πολιτικής και των εργαλείων της ΕΕ για την αντιμετώπιση της μετανάστευσης. Η ΕΕ πρέπει να βρει την κατάλληλη ισορροπία και να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στους Ευρωπαίους ότι η διαχείριση της μετανάστευσης γίνεται καλύτερα όταν γίνεται συλλογικά. Γι’ αυτό, το Θεματολόγιο ορίζει επίσης μια νέα στρατηγική προσέγγιση για τη διαχείριση της μετανάστευσης μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων.

Για την αντιμετώπιση της πρωτοφανούς κατάστασης έκτακτης ανάγκης στη διαδρομή Ανατολικής Μεσογείου-Δυτικών Βαλκανίων, η ΕΕ και οι χώρες που πλήττονται περισσότερο σ’ αυτήν την περιοχή συμφώνησαν ένα σχέδιο δράσης 17 σημείων. Τα σχετικά μέτρα περιλαμβάνουν:

 • συνεχή ανταλλαγή πληροφοριών
 • περιορισμό των δευτερογενών μετακινήσεων
 • υποστήριξη των προσφύγων και παροχή καταλυμάτων και χώρων ανάπαυσης
 • κοινή διαχείριση των μεταναστευτικών ροών
 • διαχείριση των συνόρων
 • αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων

Η ΕΕ συνεργάζεται επίσης με την Αφρικανική Ένωση επιδιώκοντας μια σφαιρική αντιμετώπιση της μετανάστευσης και της κινητικότητας. Το σχέδιο δράσης που εγκρίθηκε τον Απρίλιο του 2014 εστιάζει στα εξής:

 • εμπορία ανθρώπων
 • εμβάσματα
 • διασπορά
 • κινητικότητα και μετανάστευση εργατικού δυναμικού (συμπεριλαμβανομένης της ενδοαφρικανικής κινητικότητας)
 • διεθνής προστασία (συμπεριλαμβανομένων των εκτοπιζομένων στο εσωτερικό μιας χώρας)
 • παράτυπη μετανάστευση

Έγγραφα