Politikområder

Kommissionens dagsorden for migration angiver både en øjeblikkelig respons på krisesituationen i Middelhavsområdet og en plan for tiltag, der på længere sigt skal iværksættes for at få styr på alle aspekter af migrationen.

Seneste

Baggrund

Migration er en af Juncker-Kommissionens politiske prioriteter. Det primære mål er at håndtere sagen på en sammenhængende måde.

I Kommissionens dagsorden for migration fastsættes de tiltag, der skal iværksættes øjeblikkeligt for at forhindre menneskelige tragedier og styrke beredskabet.

Krisen på Middelhavet har sat fokus på behovene nu og her, men den har også vist de strukturelle begrænsninger ved EU's migrationspolitik og -værktøjer. EU skal finde den rigtige balance og sende et klart budskab til europæerne om, at migrationen bedst håndteres i fællesskab. Det er derfor, dagsordenen også angiver en ny strategisk tilgang til migrationsforvaltning på mellemlang og lang sigt.

Du kan læse alt om Kommissionens migrationspolitik på websitet for Generaldirektoratet for Migration og Indre Anliggender.

For at løse den hidtil usete krisesituation langs ruten over det østlige Middelhavsområde og det vestlige Balkan er EU og de mest berørte lande blevet enige om en handlingsplan med 17 punkter. Aftalen rummer tiltag på disse områder:

 • permanent udveksling af informationer
 • begrænsning af migranters sekundære bevægelser
 • hjælp til flygtninge og tilbud om indkvartering og hvile
 • fælles forvaltning af migrationsstrømmene
 • grænseforvaltning
 • bekæmpelse af menneskesmugling og menneskehandel

EU samarbejder desuden med Den Afrikanske Union som led i den samlede indsats på migrations- og mobilitetsområdet. I april 2014 vedtog parterne en handlingsplan, der fokuserer på:

 • menneskehandel
 • pengeoverførsler
 • diasporasamfund
 • mobilitet og arbejdskraftmigration (herunder mobilitet mellem de afrikanske lande)
 • international beskyttelse (herunder af internt fordrevne mennesker)
 • irregulær migration

Dokumenter