Oblasti politiky

Program Komise pro migraci nastiňuje okamžitou reakci na krizovou situaci ve Středomoří a stanoví dlouhodobější opatření pro řízení migrace ve všech jejích aspektech.

Novinky

Souvislosti

Migrace je jednou z politických priorit Junckerovy Komise. Hlavním cílem je uchopit problematiku komplexním způsobem.

Program Komise pro migraci definuje okamžitá opatření, která by měla zabránit tragédiím a posílit naši reakci na stav nouze.

I když krize ve Středomoří upozornila na okamžité potřeby, odhalila zároveň řadu strukturálních nedostatků migrační politiky a nástrojů EU. Unie musí nalézt správnou rovnováhu a vyslat občanům jasný signál, že migraci lze lépe řídit společně. Náš program proto definuje rovněž nový strategický přístup k řízení migrace ve střednědobém až dlouhodobém horizontu.

Veškeré informace jsou k dispozici na internetových stránkách generálního ředitelství pro migraci a vnitřní věci.

Za účelem řešení nebývalé nouzové situace na trase přes východní Středomoří a západní Balkán se EU a nejvíce postižené země v této oblasti dohodly na 17bodovém akčním plánu. Jeho opatření se vztahují na:

 • nepřetržitou výměnu informací
 • omezení druhotného pohybu
 • podporu pro uprchlíky a poskytnutí přístřeší a míst pro odpočinek
 • společné řízení migračních toků
 • správu hranic
 • boj proti převaděčství a obchodování s lidmi

EU také v rámci svého globálního přístupu k migraci a mobilitě spolupracuje s Africkou unií. Akční plán přijatý v dubnu 2014 se zaměřuje na:

 • obchodování s lidmi
 • zasílání peněz do domovských zemí
 • diasporu
 • mobilitu a migraci pracovních sil (včetně mobility mezi jednotlivými africkými zeměmi)
 • mezinárodní ochranu (včetně vnitřně vysídlených osob)
 • nelegální migraci

Dokumenty