Politik

 • Säkerhetsunionen

  Säkerhetsunionen

  Den europeiska säkerhetsagendan ska leda till mer kraftfulla, samordnade och omfattande EU-insatser mot terrorism och it-brottslighet.

 • Rättsligt samarbete

  Rättsligt samarbete

  EU-länderna bedriver ett straffrättsligt samarbete mot människohandel, smuggling och korruption. I det europeiska området med rättvisa kopplas de olika rättssystemen i EU samman för att göra livet enklare för privatpersoner och företag.

 • Grundläggande rättigheter

  Grundläggande rättigheter

  Vi vill värna rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna genom att slutföra EU:s anslutning till Europarådets konvention om de mänskliga rättigheterna och se till att alla kommissionsförslag är förenliga med EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Direktivet mot diskriminering främjar lika möjligheter och jämställdhet.

 • Skydd av personuppgifter

  Skydd av personuppgifter

  Bättre dataskyddsregler ska ge människor kontroll över sina personuppgifter, hjälpa företagen och se till att även länder utanför EU skyddar EU-medborgarnas personuppgifter.

 • Konsumentskydd

  Konsumentskydd

  Stärkt konsumentskydd för varor, tjänster och livsmedel, mer konsumentupplysning, bättre tillsyn av reglerna och en konsumentlagstiftning anpassad till ett digitalt samhälle.

Aktuellt

Bakgrund

Objectives
 • Genomföra den europeiska säkerhetsagendan för att bekämpa terrorism och motverka radikalisering.
 • Bekämpa korruption och internationell och organiserad brottslighet.
 • Hjälpa människor och företag i EU att hävda sina rättigheter utanför hemlandet genom att förbättra det ömsesidiga erkännandet av domar i hela EU.
 • Inrätta en oberoende europeisk åklagarmyndighet för att bekämpa bedrägeri och missbruk av EU-pengar.
 • Värna EU-medborgarnas grundläggande rättigheter, genomföra ett direktiv mot diskriminering och verka för jämställdhet.
 • Slutföra EU:s anslutning till Europarådets konvention om de mänskliga rättigheterna.
 • Se till att alla kommissionsförslag är förenliga med EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.
 • Uppdatera EU:s dataskyddsregler och se till att amerikanska myndigheter och företag skyddar EU-medborgarnas personuppgifter.
 • Skydda konsumenternas rättigheter genom lagstiftning och se till att reglerna anpassas till nya ekonomiska och sociala förutsättningar (särskilt när det gäller it, energi och finansiella tjänster).
 • Garantera säkra produkter på den inre marknaden och hjälpa konsumenterna att välja varor och tjänster med hjälp av tydlig och korrekt information.

Dokument