Sidans innehåll

Bakgrund

Objectives
  • Göra det enklare för människor och företag i EU att hävda sina rättigheter utanför hemlandet genom att förbättra det ömsesidiga erkännandet av domar i hela EU.
  • Slå till mot den organiserade brottsligheten, till exempel människohandel, smuggling och it-brottslighet, och bekämpa korruptionen.
  • Slutföra EU:s anslutning till Europarådets konvention om de mänskliga rättigheterna.
  • Få garantier för att amerikanska myndigheter och företag på ett lämpligt sätt skyddar EU-medborgarnas personuppgifter.
  • Verka för ett EU-direktiv mot diskriminering.

Dokument