Področja politike

 • Varnostna unija

  Varnostna unija

  EU si z evropsko agendo za varnost prizadeva za močnejši, bolj usklajen in celovit odziv na terorizem in kibernetsko kriminaliteto.

 • Pravosodno sodelovanje

  Pravosodno sodelovanje

  Sodelovati v duhu medsebojnega zaupanja na področju kazenskih zadev v boju proti trgovini z ljudmi, tihotapljenju in korupciji. Vzpostaviti evropsko območje pravice s povezovanjem različnih nacionalnih pravnih sistemov po vsej EU ter olajšati življenje državljanov in poslovanje podjetij.

 • Temeljne pravice

  Temeljne pravice

  Varovati načela pravne države in temeljnih pravic s pristopom EU k Evropski konvenciji o človekovih pravicah in zagotavljanjem, da so vsi predlogi Komisije v skladu z Evropsko listino o človekovih pravicah. Z direktivo o preprečevanju diskriminacije se preprečuje diskriminacija in spodbuja enakost med spoloma.

 • Varstvo podatkov

  Varstvo podatkov

  Z novimi pravili o varstvu podatkov posameznikom omogočiti boljši nadzor nad osebnimi podatki in olajšati poslovanje podjetij. Zagotoviti, da tudi države, ki niso članice EU, varujejo osebne podatke državljanov EU.

 • Varstvo potrošnikov

  Varstvo potrošnikov

  Varovati in opolnomočiti potrošnike s krepitvijo varnosti potrošnikov pri nakupu blaga, storitev in hrane, boljšim obveščanjem potrošnikov, učinkovitejšim uveljavljanjem pravil o varstvu potrošnikov in prilagajanjem potrošniške zakonodaje digitalni dobi.

Najnovejše

Osnovne informacije

Objectives
 • Izvajati evropsko agendo za varnost za boj proti terorizmu in preprečevanje radikalizacije
 • Boj proti korupciji, čezmejnemu in organiziranemu kriminalu
 • Lažje uveljavljanje pravic državljanov in podjetij v drugi državi EU z boljšim medsebojnim priznavanjem sodnih odločb v Evropski uniji
 • Ustanovitev neodvisnega Evropskega javnega tožilstva za boj proti goljufijam in zlorabam sredstev EU
 • Varstvo temeljnih pravic državljanov EU in izvajanje direktive o preprečevanju diskriminacije za boj proti diskriminaciji in spodbujanje enakosti spolov
 • Dokončati pristop Evropske unije h Konvenciji Sveta Evrope o človekovih pravicah
 • Zagotoviti, da vsi predlogi Komisije spoštujejo Listino o temeljnih pravicah Evropske unije
 • Prenoviti pravila EU o varstvu podatkov in zagotoviti, da ameriške vladne agencije in podjetja ustrezno varujejo osebne podatke državljanov EU
 • Varovati pravice potrošnikov z zakonodajo in zagotoviti, da predpisi upoštevajo gospodarske in družbene spremembe – zlasti na digitalnem prodočju ter na področju energetskih in finančnih storitev
 • Jamčiti varnost izdelkov na enotnem trgu in pomagati potrošnikom, da se lahko odločajo na podlagi jasnih, točnih in doslednih informacij

Dokumenti