Osnovne informacije

Objectives
  • Državljanom in podjetjem olajšati uveljavljanje njihovih pravic v drugi državi EU, tako da omogočimo lažje medsebojno priznavanje sodnih odločb v Evropski uniji.
  • Zatreti organizirani kriminal, denimo trgovino z ljudmi, tihotapstvo in internetni kriminal, ter odpraviti korupcijo.
  • Dokončati pristop Evropske unije h Konvenciji Sveta Evrope o človekovih pravicah.
  • Pridobiti jamstva, da ameriške vladne agencije in podjetja ustrezno varujejo osebne podatke državljanov EU.
  • Uveljaviti vseevropsko zakonodajo o preprečevanju diskriminacije.

Dokumenti