Obsahy stránok

Kontext

Objectives
  • uľahčiť občanom a spoločnostiam v EÚ brániť svoje práva mimo svojej domovskej krajiny zlepšením vzájomného uznávania rozsudkov vydaných súdmi v celej EÚ,
  • bojovať proti organizovanej trestnej činnosti ako obchodovanie s ľuďmi, pašovanie a počítačová kriminalita, ako aj proti korupcii,
  • ukončiť proces pristúpenia EÚ k Dohovoru Rady Európy o ľudských právach,
  • získať záruky, že vládne agentúry a spoločnosti v USA náležite chránia osobné údaje občanov EÚ,
  • presadiť prijatie právnej úpravy na úrovni EÚ proti diskriminácii.

Dokumenty