Domenii de acțiune

 • Uniunea securității

  Uniunea securității

  Agenda europeană privind securitatea își propune să consolideze capacitatea UE de a reacționa mai ferm, mai amplu și mai bine coordonat la amenințările legate de terorism și criminalitate informatică.

 • Cooperare judiciară

  Cooperare judiciară

  Colaborăm în materie penală, în spiritul încrederii reciproce, pentru a combate traficul de persoane, contrabanda și corupția. Creăm un spațiu european de justiție prin conectarea sistemelor juridice naționale, pentru a le face viața mai ușoară cetățenilor și întreprinderilor.

 • Drepturi fundamentale

  Drepturi fundamentale

  Protejăm statul de drept și drepturile fundamentale, finalizând aderarea UE la Convenția europeană a drepturilor omului și asigurându-ne că toate propunerile Comisiei respectă Carta europeană a drepturilor fundamentale. Directiva privind combaterea discriminării luptă împotriva discriminării și promovează egalitatea de gen.

 • Protecția datelor

  Protecția datelor

  Reformăm normele în materie de protecție a datelor pentru a le oferi cetățenilor mai mult control asupra datelor lor cu caracter personal și pentru a ajuta întreprinderile. Încercăm să ne asigurăm că și țările terțe protejează datele personale ale cetățenilor UE.

 • Protecția consumatorilor

  Protecția consumatorilor

  Protejăm consumatorii și încercăm să le sporim puterea de a acționa, prin măsuri de îmbunătățire a siguranței lor în ceea ce privește bunurile, serviciile și alimentele. Sprijinim mai buna informare a consumatorilor. Îmbunătățim aplicarea normelor de protecție a consumatorilor și adaptăm legislația în domeniu în funcție de evoluțiile din sectorul digital.

Noutăți

Context

Objectives
 • Punem în aplicare Agenda europeană privind securitatea pentru a lupta împotriva terorismului și pentru a preveni radicalizarea
 • Combatem corupția și criminalitatea transfrontalieră și organizată
 • Ajutăm cetățenii și întreprinderile din UE să-și apere drepturile în afara țării lor de origine, prin îmbunătățirea recunoașterii reciproce a hotărârilor pronunțate de instanțele judecătorești de pe întreg teritoriul UE
 • Creăm un Parchet European pentru a combate frauda și utilizarea improprie a fondurilor UE
 • Apărăm drepturile fundamentale ale cetățenilor UE și punem în aplicare Directiva privind nediscriminarea pentru a combate discriminarea și a promova egalitatea de gen
 • Finalizăm aderarea UE la Convenția privind drepturile omului a Consiliului Europei
 • Ne asigurăm că toate propunerile Comisiei respectă Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene
 • Reformăm normele UE privind protecția datelor și luăm măsuri pentru a ne asigura că firmele și agențiile guvernamentale din SUA protejează în mod adecvat datele cu caracter personal ale cetățenilor UE
 • Protejăm drepturile consumatorilor prin intermediul legislației, asigurându-ne că normele țin pasul cu schimbările economice și sociale – mai ales în domenii precum energia, serviciile financiare și sectorul digital
 • Garantăm siguranța produselor pe piața unică și îi ajutăm pe consumatori să facă alegeri bazate pe informații clare, corecte și coerente

Documente