Op deze pagina

Achtergrond

Objectives
  • Burgers en bedrijven in de EU moeten hun rechten ook in een ander EU-land makkelijker kunnen verdedigen door een betere wederzijdse erkenning van vonnissen in de hele EU.
  • Georganiseerde misdaad, zoals o.a. mensenhandel, smokkel en cybercriminaliteit, moet hard worden aangepakt, en corruptie moet worden bestreden.
  • De EU moet definitief toetreden tot het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens van de Raad van Europa.
  • De EU moet van Amerikaanse overheden en bedrijven de garantie krijgen dat de persoonsgegevens van de EU-burgers afdoende worden beschermd.
  • Er moet EU-wetgeving tegen discriminatie komen.

Stukken