Kontenut tal-Paġna

Sfond

Objectives
  • Nagħmluha eħfef għaċ-ċittadini u għall-kumpaniji fl-UE li jiddefendu d-drittijiet tagħhom barra pajjiżhom, billi ntejbu r-rikonoxximent reċiproku tas-sentenzi mill-qrati tal-UE kollha.
  • Inrażżnu l-kriminalità organizzata, bħat-traffikar tal-bnedmin, il-kuntrabandu, iċ-ċiberkriminalità u nindirizzaw il-korruzzjoni.
  • Nikkonkludu l-adeżjoni tal-UE fil-Konvenzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem tal-Kunsill tal-Ewropa.
  • Ningħataw il-garanziji li l-aġenziji tal-gvern u l-kumpaniji tal-Istati Uniti jipproteġu b'mod adegwat id-dejta personali taċ-ċittadini tal-UE.
  • Nirsistu favur liġi mal-UE kollha kontra d-diskriminazzjoni.

Atti