Background

Objectives
  • ES pilsoņiem un uzņēmumiem atvieglot savu tiesību aizstāvēšanu citās dalībvalstīs, uzlabojot tiesu spriedumu savstarpējo atzīšanu visā ES teritorijā.
  • Iznīdēt organizēto noziedzību — cilvēku tirdzniecību, kontrabandu un kibernoziedzību u.c. —, kā arī izskaust korupciju.
  • Pabeigt ES pievienošanos Eiropas Padomes konvencijai par cilvēktiesībām.
  • Iegūt garantijas, ka ASV valdības aģentūras un uzņēmumi pienācīgi aizsargā ES pilsoņu personas datus.
  • Censties panākt, lai tiktu ieviesti ES mēroga tiesību akti pret diskrimināciju.

Dokumenti