Politikos sritys

 • Saugumo sąjunga

  Saugumo sąjunga

  Europos saugumo darbotvarke siekiama užtikrinti tvirtesnį, koordinuotesnį ir visapusišką ES atsaką į terorizmą ir kibernetinius nusikaltimus.

 • Teisminis bendradarbiavimas

  Teisminis bendradarbiavimas

  Darbas abipusio pasitikėjimo dvasia baudžiamosiose bylose siekiant kovoti su prekyba žmonėmis, kontrabanda ir korupcija. Europos teisingumo erdvės kūrimas susiejant skirtingas Europos Sąjungos nacionalines teisines sistemas, kad piliečiams ir įmonėms būtų lengviau tvarkyti kasdieninius reikalus.

 • Pagrindinės teisės

  Pagrindinės teisės

  Teisinės valstybės ir pagrindinių teisių apsauga baigiant ES prisijungimo prie Europos žmogaus teisių konvencijos procesą ir užtikrinant, kad visi Komisijos pasiūlymai derėtų su Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija. Kovos su diskriminacija direktyva kovojama su diskriminacija ir propaguojama lyčių lygybė.

 • Duomenų apsauga

  Duomenų apsauga

  Duomenų apsaugos taisyklių peržiūra, kad žmonės galėtų kontroliuoti savo asmens duomenis ir būtų padėta įmonėms. Užtikrinimas, kad ES nepriklausančios šalys taip pat apsaugotų ES piliečių asmens duomenis.

 • Vartotojų apsauga

  Vartotojų apsauga

  Vartotojų apsauga ir didesnių galių jiems suteikimas gerinant vartotojų saugą prekių, paslaugų ir maisto srityje; geresnis vartotojų informavimas; vartotojų apsaugos taisyklių vykdymo užtikrinimo gerinimas ir vartotojų teisės pritaikymas skaitmeniniam amžiui.

Naujausia

Pagrindinė informacija

Objectives
 • Įgyvendinti Europos saugumo darbotvarkę siekiant kovoti su terorizmu ir užkirsti kelią radikalizacijai.
 • Kovoti su korupcija, tarpvalstybiniu ir organizuotu nusikalstamumu.
 • Sudaryti sąlygas ES piliečiams ir įmonėms ginti savo teises už savo šalies ribų, visoje ES gerinant teismų sprendimų tarpusavio pripažinimą.
 • Įsteigti nepriklausomą Europos prokuratūrą, kuri kovotų su sukčiavimu ir netinkamu ES lėšų naudojimu.
 • Ginti ES piliečių pagrindines teises ir įgyvendinti Kovos su diskriminacija direktyvą siekiant kovoti su diskriminacija ir skatinti lyčių lygybę.
 • Baigti ES prisijungimo prie Europos Tarybos Žmogaus teisių konvencijos procesą.
 • Užtikrinti, kad visi Komisijos pasiūlymai derėtų su Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija.
 • Atnaujinti ES duomenų apsaugos taisykles ir užtikrinti, kad JAV vyriausybės agentūros ir bendrovės tinkamai apsaugotų ES piliečių asmens duomenis.
 • Apsaugoti vartotojų teises teisės aktais ir užtikrinti, kad taisyklės būtų pritaikytos atsižvelgiant į ekonominius ir socialinius pokyčius, ypač skaitmeninėje, energetikos ir finansinių paslaugų srityse.
 • Užtikrinti produktų saugą bendrojoje rinkoje ir padėti vartotojams priimti sprendimus remiantis aiškia, tikslia ir nuoseklia informacija.

Dokumentai