Puslapio turinys

Background

Objectives
  • Sudaryti geresnes sąlygas ES piliečiams ir įmonėms ginti savo teises už savo šalies ribų, visoje ES gerinant teismų sprendimų tarpusavio pripažinimą.
  • Griežčiau kovoti su organizuotu nusikalstamumu, pavyzdžiui, prekyba žmonėmis, kontrabanda, kibernetiniais nusikaltimais ir korupcija.
  • Baigti ES prisijungimo prie Europos Tarybos žmogaus teisių konvencijos procedūrą.
  • Gauti garantijas, kad JAV vyriausybės agentūros ir bendrovės tinkamai apsaugos ES piliečių asmens duomenis.
  • Siekti ES mastu priimti kovos su diskriminacija teisės aktą.

Dokumentai