Háttér-információk

Objectives
  • A bírósági határozatok kölcsönös elismerésének javítása révén Unió-szerte megkönnyíteni az uniós polgárok és vállalkozások számára, hogy más EU-országokban érvényt tudjanak szerezni a jogaiknak
  • Szigorúan fellépni a szervezett bűnözés – többek között az emberkereskedelem, a csempészet, a számítástechnikai bűnözés és a korrupció – ellen
  • Lezárni az Európa Tanáccsal folytatott tárgyalásokat annak érdekében, hogy az Európai Unió csatlakozzon az emberi jogok európai egyezményéhez
  • Biztosítékokat szerezni arra vonatkozóan, hogy az Egyesült Államok hatóságai és vállalkozásai az adatkezelés során megfelelő védelemben részesítik az európai polgárok személyes adatait
  • Törekedni arra, hogy egységes uniós jogszabályban legyen rögzítve a diszkrimináció tilalma

Dokumentumok