Érintett szakpolitikai területek

 • Biztonsági unió

  Biztonsági unió

  Az európai biztonsági stratégia arról hivatott gondoskodni, hogy az EU erőteljesebb, összehangoltabb és átfogóbb válaszlépésekkel lépjen fel a terrorizmus és a számítástechnikai bűnözés ellen.

 • Igazságügyi együttműködés

  Igazságügyi együttműködés

  Feladatunk a kölcsönös bizalom kiépítése a bűncselekményekkel foglalkozó igazságügyi szervek között, az emberkereskedelem, a csempészet és a korrupció leküzdését célzó munkájukban. Az EU nemzeti jogrendszereinek összekapcsolásával megteremtjük az európai igazságszolgáltatási térséget, hogy megkönnyítsük a polgárok és a vállalkozások mindennapjait.

 • Alapvető jogok

  Alapvető jogok

  Védeni a jogállamiságot és az alapvető jogokat az emberi jogok európai egyezményéhez való csatlakozás véglegesítése révén, valamint annak biztosításával, hogy minden bizottsági javaslat összhangban legyen az Európai Unió Alapjogi Chartájával. A megkülönböztetésmentességről szóló irányelv felveszi a küzdelmet a diszkrimináció ellen és előmozdítja a nemek közötti egyenlőséget.

 • Adatvédelem

  Adatvédelem

  Feladatunk az adatvédelmi szabályozás megreformálása annak érdekében, hogy az emberek szabadon rendelkezzenek saját személyes adataikkal, illetve azért, hogy segítsük a vállalkozásokat. Biztosítani kívánjuk azt, hogy a nem uniós országok is védelmezzék az uniós polgárok személyes adatait.

 • Fogyasztóvédelem

  Fogyasztóvédelem

  Feladatunk a fogyasztók védelme és a fogyasztói tudatosság növelése azáltal, hogy javítjuk a fogyasztói biztonságot az áruk, szolgáltatások és élelmiszerek tekintetében, és gondoskodunk arról, hogy a fogyasztók minél tájékozottabbak legyenek, a fogyasztóvédelmi rendelkezések jobban érvényre jussanak, a jogi szabályozás pedig megfeleljen digitális korunk kívánalmainak.

Aktualitások

Háttér-információk

Objectives
 • Végrehajtani a terrorizmus elhárítására és a radikalizálódás megelőzésére irányuló európai biztonsági stratégiát
 • Fellépni a korrupcióval, valamint a határokon átívelő szervezett bűnözéssel szemben
 • A bírósági határozatok kölcsönös elismerésének javítása révén Unió-szerte lehetővé tenni az uniós polgároknak és vállalkozásoknak, hogy más EU-országokban érvényt tudjanak szerezni a jogaiknak
 • A csalás és az uniós pénzek helytelen felhasználása elleni küzdelem jegyében létrehozni a független Európai Ügyészséget
 • Megvédeni az uniós polgárok alapvető jogait, és létrehozni egy új irányelvet a diszkrimináció elleni küzdelem és a nemek közötti egyenlőség fokozott előmozdítása céljából
 • Lezárni az Európa Tanáccsal folytatott tárgyalásokat annak érdekében, hogy az Európai Unió csatlakozhasson az emberi jogok európai egyezményéhez
 • Gondoskodni arról, hogy a Bizottság összes javaslata összhangban legyen az Európai Unió Alapjogi Chartájával
 • Megreformálni az uniós adatvédelmi szabályokat és biztosítani, hogy az Egyesült Államok kormányzati szervei és az USA-beli vállalkozások kellően védjék az uniós polgárok személyes adatait
 • Jogi szabályozás révén érvényt szerezni a fogyasztók jogainak; biztosítani, hogy a szabályok tükrözzék a gazdasági és társadalmi változásokat, ami különös jelentőséggel bír a digitális gazdaság, az energetika és a pénzügyi szolgáltatások területén
 • Garantálni az egységes piacon forgalmazott termékek biztonságosságát, és segíteni a fogyasztókat abban, hogy a tájékozott döntéshozatal érdekében egyértelmű, pontos és ellentmondásmentes termékinformációk álljanak a rendelkezésükre

Dokumentumok